Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout lichtten afgelopen donderdag hun zienswijze op de ruimtelijke economische visie Rijsenhout toe aan de gemeenteraadsleden.

Hieronder leest en ziet u hoe Politiek STERK daar over denkt:

Voorzitter,

Opnieuw spreken we vanavond over de Ruimtelijke Visie Rijsenhout. Om precies te zijn over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout.

Ondernemers
En dat economische aspect, werd vandaag helder toegelicht door de insprekers. Mijn conclusie is dat de hoofdrolspelers, de direct betrokken grondeigenaren, te weinig gewicht in de schaal hebben kunnen leggen. Uiteraard kan je het nooit iedereen naar de zin maken. Maar we moeten ons wel als gemeente realiseren dat de benodigde investeringen voor Rijsenhout, voor een zeer groot gedeelte moeten worden gedaan door de grondeigenaren.

Die grondeigenaren verdienen dan wel een economisch gezonde bedrijfsvoering. Maar is dat wel mogelijk in een gebied waar ontwikkelingen worden gelimiteerd tot een moestuin, een biologische kas of een kinderboerderij?

Maar, zou u dan kunnen zeggen, we hebben bepaald dat bestaande rechten worden gerespecteerd. Deze ondernemers kunnen dus hun onderneming voortzetten zoals ze gewend zijn.

Ja, dat is inderdaad zo. Maar ondernemen betekent vaak ook uitbreiden. En dan is er een probleem. Want de uitbreiding valt niet onder bestaande rechten, maar onder de nieuwe visie. Met andere woorden. De bedrijfsvoering wordt in omvang beperkt tot de huidige activiteiten.

Graag verneem ik van de portefeuillehouder of dat ook zijn bedoeling is. Want dan moeten we concluderen dat deze bedrijven zullen verdwijnen. Immers, stilstand is achteruitgang.

Woningbouw
Voorzitter, ik hoorde de heer Van Elderen terecht een opmerking maken over het gewijzigde Luchthavenindelingsbesluit per 1 januari 2018. Er gelden andere voorwaarden voor de verklaring van geen bezwaar. Maar dat is nog niet uitgewerkt in de voorliggende nota. Graag hoor ik van de portefeuillehouder hoe deze nieuwe voorwaarden uitpakken met betrekking tot woningbouw in het lint en met betrekking tot recreatiewoningen en tiny houses. En wat mij betreft mag dat ook schriftelijk, zolang deze nieuwe informatie maar aan de raad wordt aangeboden voordat het stuk ter stemming voorligt.

Ecologische verbinding PARK21 – Westeinder
Een heel ander punt Voorzitter. De verbinding tussen PARK21 met de Westeinder. En nu ben ik er niet direct van overtuigd dat dat zo noodzakelijk is voor inwoners. Die kunnen immers gebruik maken van de Bennebroekerweg.
Maar dieren kiezen vaak voor onverharde wegen. Afgelopen september spraken we over de ecologische verbinding, eventueel zelfs met een ecologische duiker. Graag een toelichting van de portefeuillehouder hoe het met dat plan staat.

Vertrouwen
Als laatste Voorzitter, een oproep tot actie. Tot herstel van vertrouwen tussen Rijsenhout en dit College. Tot opstellen van bestemmingsplannen, zodat er eindelijk vaart wordt gemaakt. Laatste vraag aan de portefeuillehouder: mag Rijsenhout vertrouwen op daadkracht van dit College?

. Lid Van der VeerHLMRInwoners en ondernemers uit Rijsenhout lichtten afgelopen donderdag hun zienswijze op de ruimtelijke economische visie Rijsenhout toe aan de gemeenteraadsleden. Hieronder leest en ziet u hoe Politiek STERK daar over denkt: Voorzitter, Opnieuw spreken we vanavond over de Ruimtelijke Visie Rijsenhout. Om precies te zijn over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. Ondernemers En dat...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !