Al eerder schreven wij over de toename van het aantal woninginbraken in onze gemeente. Inbrekers zijn extra actief in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Reden voor Lid van der Veer om daar vragen over te stellen aan het college. En daaruit blijkt dat er een stijging te zien van zo’n 8%.

Op de webpagina van de Politie zijn zeer informatieve filmpjes geplaatst. Dus: ramen dicht, licht aan en deur op slot! 

Hier vindt u de antwoorden van het college op onze vragen:

Vraag 1:
Er bereiken ons via diverse kanalen berichten dat het aantal woninginbraken in Getsewoud Noord en Getsewoud Zuid (Nieuw-Vennep) sterk is toegenomen de afgelopen weken. Klopt dat?
Antwoord: Ja, er is de afgelopen weken sprake van een stijging van het aantal woninginbraken in Getsewoud. Het afgelopen jaar is er gemiddeld één á twee keer per maand ingebroken in Getsewoud. In november van dit jaar zijn er tien woninginbraken gepleegd, waarvan vier in Getsewoud Noord en zes in Getsewoud Zuid.

Vraag 2:
Geldt dat ook voor de rest van Haarlemmermeer?
Antwoord: Er zijn in 2017 (tot 27 november) 439 woninginbraken gepleegd. In 2016 waren dit in dezelfde periode 407 woninginbraken. Er is een stijging van 7,9% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is vooral het gevolg van een stijging van woninginbraken in april 2017. Deze maand vond een verdubbeling plaats van het aantal woninginbraken ten opzichte van april 2016.

Vraag 3:
Welke maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan?
Antwoord: Wij hebben een integraal plan van aanpak woninginbraken 2015-2018 (2015.0030721) vastgesteld. Hierin staan alle maatregelen die wij nemen om woninginbraken te voorkomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan preventieve maatregelen: informatieavonden voor bewoners samen met de politie, het ‘witte voetjes project’, het plaatsen van matrixborden, inzet oren/ogen hondenbezitters (Waaks) en het vergroten van het bewustzijn van inwoners onder andere via social media.
Zoals eerder gezegd is er een stijging waarneembaar in Getsewoud en daarom heeft de wijkagent bovendien alle beheerders van de buurtpreventie-WhatsApp groepen en het Buurtpreventieteam Getsewoud benaderd om extra uit te kijken naar verdachte situaties en deze te melden via 112. Tevens heeft politie Haarlemmermeer via sociale media aandacht gevraagd voor de stijging woninginbraken in Nieuw-Vennep/Getsewoud.
Daarnaast werken we samen met Ymere om beveiligingsmaatregelen te nemen bij huurwoningen in wijken waar veel wordt ingebroken (vastgestelde hotspot wijken). Er is hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vraag 4:
Rond de feestdagen neemt het aantal woninginbraken toe. Komt er een campagne om onze inwoners daar opmerkzaam op te maken en om ze tips te geven om inbraken tegen te gaan? Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de matrixborden die eerder bij toegangswegen werden geplaatst of een opvallende mededeling in de media, maar dat is uiteraard aan u?
Antwoord: Dit jaar zal in samenwerking met de politie wederom aandacht worden besteed aan het vergrote risico op een woninginbraak tijdens de donkere dagen en de feestdagen. Dit is het zogenoemde Donkere Dagen Offensief (DDO). Dit doen we door middel van het plaatsen van een poster op de AO-displays langs de kant van de weg, het plaatsen van dezelfde poster op de bussen die rijden in Haarlemmermeer, er komt een artikel in de lnforMeer, en op social media wordt er extra aandacht aan besteed. Wijkagenten en handhavers zullen op verschillende locaties flyers met gerichte preventieadviezen verspreiden om inwoners te attenderen op maatregelen om zodoende de kans op een woninginbraak te verkleinen.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadAl eerder schreven wij over de toename van het aantal woninginbraken in onze gemeente. Inbrekers zijn extra actief in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Reden voor Lid van der Veer om daar vragen over te stellen aan het college. En daaruit blijkt dat er een stijging te zien van zo'n 8%. Op de...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !