Dorpshuizen kunnen een belangrijke functie vervullen binnen onze dorpen en kernen. Als ontmoetingsplaats, als activiteitencentrum of als jongerencentrum. Of de dorpshuizen goed worden gewaardeerd door onze inwoners, is onbekend. Het college houdt een inventarisatie van het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Wat is de staat van onderhoud van gebouwen. Hoe moeten we in de toekomst omgaan met de dorpshuizen?

Er werd een ‘vaag’ stuk door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Een stuk zonder kengetallen, zonder financiën en bovenal zonder visie. Verschillende fracties vroegen zich af waarom dit stuk überhaupt besproken werd!

Hier vindt u onze bijdrage aan de discussie:

Voorzitter,

Er worden ons uitwerkingsrichtingen voorgelegd in dit stuk. Maar uitwerkingsrichtingen hebben geen bestaansrecht zonder visie. En een visie is pas dan te formuleren wanneer je de kengetallen hebt verzameld. Met er overheen een saus van intensivering.

Eenvoudig gezegd:

Ken je gebruikersgroepen, de bezoekersaantallen, het aantal en soort activiteiten, de financiële kaders dus de kosten voor de belastingbetaler, pas dan kan je ideeën ontwikkelen.

Heb je op basis daarvan een visie hoe je tot verbeteringen kan komen dan stel je een plan van aanpak op. Daarbij hoort ook waarom inwoners wel of niet gebruikmaken van de accommodatie. Hoe je dit kunt stimuleren, of er voldoende bekendheid wordt gegeven of hoe je belemmeringen kunt wegnemen.

Hoe kan de raad zich een gewogen mening vormen als dit alles niet bekend is.

Er kunnen wel activiteiten worden georganiseerd, maar belangrijk is om te weten of er behoefte aan is. Ook van belang is of de dorpshuizen goed bereikbaar zijn.

Voorzitter, mijn collega’s van het CDA stelden terecht vragen.
En uit de antwoorden blijkt dat er niet zo heel veel bekend is.

Dan nog een aantal opmerkingen en suggesties.

Dorsphuis De Reede: het college heeft allang twee plannen gepresenteerd aan SLS, die zelfs al volgende week beoordeeld worden. Een voor het dorpshuis en een voor sportfaciliteiten.
Waarom is dit niet opgenomen in het stuk?
En als dit wordt toegekend, wanneer gaat dan de spade in de grond?

Via de webpagina van Stichting Maatvast vind ik telefoonnummers die niet kloppen. En als je op de site doorklikt dan vind je er slechts 1 activiteit voor kinderen van 0-12 jaar: kerstbomen ophalen!. Activiteiten voor jongeren van 12-23 jaar? Nul! Hoe zit dat?

Jongerencentrum De Hype:
Sinds twee maanden vertoeft daar een hanggroep die geïnteresseerd blijkt in de opnamestudio. De beheerder werd aangenaam verrast door de plotselinge belangstelling van deze jongeren. Met in hun kielzog Amsterdamse hangjeugd die De Hype nu ook weet te vinden. Een interessant fenomeen voor wat onderzoek.

Als laatste voorbeeld het mooie nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp. Ik weet het, niet meegenomen als casus in deze nota. Maar wel wil ik de input van de beheerders vermelden.
De bereikbaarheid van het dorpshuis is verslechterd door het wegvallen van het seniorenbusje. Er wordt zelfs gesteld dat bij betere bereikbaarheid, met name voor deze doelgroep, het gebruik “over de kop” zou gaan. Wat is de visie van de portefeuillehouder hierop?

Is het een idee om een onderzoeksvraag uit te zetten als stageopdracht aan hogeschool of universiteit? Een prachtig onderwerp voor jongeren, uitgevoerd door jongeren. En stel vervolgens op basis van de uitkomsten een visie tot optimalisatie op.

Kortom, voorzitter, wij hebben te weinig informatie en missen een heldere visie. Dus nu ja zeggen tegen vage uitwerkingsrichtingen betekent in 2019 ja zeggen tegen de toekomstige budgetaanvraag.

Ik ben dol op krappe bochten maar deze is te krap.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadDorpshuizen kunnen een belangrijke functie vervullen binnen onze dorpen en kernen. Als ontmoetingsplaats, als activiteitencentrum of als jongerencentrum. Of de dorpshuizen goed worden gewaardeerd door onze inwoners, is onbekend. Het college houdt een inventarisatie van het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Wat is de staat van onderhoud van gebouwen. Hoe moeten...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !