Weet u wat zo mooi is aan een goed functionerende plaatselijke democratie? Aan het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid wanneer het een acceptabel woon- en leefklimaat betreft? Dat alle, ik onderstreep alle, betrokkenen zich hiervoor inspannen.

Wat een grote en abstracte woorden zou u terecht kunnen opmerken. Het betreft een korte inleiding tot een concreet verhaal.

In een brandbrief van omwonenden van de speelplek aan de Palmestein in Nieuw-Vennep doen deze verontruste burgers een oproep aan College en Raad tot het nemen van maatregelen tegen overlast gevende hangjongeren. Een kreet uit het hart gegrepen. En helemaal niet vanuit doorschuiven van een probleem. Het zijn deze bewoners zelf die er alles aan hebben gedaan om, in overleg met de jongeren, gemeente, straatcoaches, politie en MeerWaarde, hebben getracht dit structurele probleem de baas te worden.

Citaat uit de brief aan de bewoners van de Gebiedsmanager Nieuw-Vennep:

De rol van de overheid kent zijn grenzen. De grens voor maakbaarheid bij aanpassingen in de openbare buitenruimte in Palmestein is bereikt en naar onze mening hebben wij het afgelopen jaar samen met onze partners het maximale gedaan om de situatie voor alle partijen te optimaliseren. Wij zullen dan ook geen verdere acties meer ondernemen. Samen met elkaar – kinderen, jongeren, ouders, buurtbewoners – bent u verantwoordelijk om te komen tot een goed woon- en leefklimaat die voor iedereen acceptabel is. Heeft u daarbij hulp nodig, dan kan het sociaal werk van MeerWaarde u en uw buren hierin helpen en ondersteunen.

Wacht eens even… Dit kan niet de bedoeling zijn! Het zijn niet de omwonenden die verantwoording dragen voor het elimineren van onacceptabel gedrag van jongeren in hun directe woonomgeving.

In volgorde van belangrijkheid, het zijn de ouders/verzorgers, de politie, de Gemeente met als spreekbuis de Gebiedsmanager en, als dit geen waarneembaar resultaat oplevert, het OM.

Overlast, in sommige instanties zelfs straatterreur, dient snoeihard te worden aangepakt en gesanctioneerd. Omdat het minderjarigen betreft, zijn ouders hiervoor in eerste instantie aansprakelijk. Sinds 2016 is de Gemeente medeverantwoordelijk in het kader van de nieuwe Jeugdwet, specifiek de Jeugdzorgplicht.

Dus waar wachten we op geacht College? Of verschuilt u zich achter algemene statistieken:

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/daling-meldingen-jeugdoverlast

Walk the talk please!

. Lid Van der VeerHLMRWeet u wat zo mooi is aan een goed functionerende plaatselijke democratie? Aan het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid wanneer het een acceptabel woon- en leefklimaat betreft? Dat alle, ik onderstreep alle, betrokkenen zich hiervoor inspannen. Wat een grote en abstracte woorden zou u terecht kunnen opmerken. Het betreft een...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !