Vanmorgen publiceerde Politiek STERK haar visie op samenwerkingsverbanden. Over de noodzaak als gemeenteraad aan de bal te blijven bij (interregionale) samenwerking met andere partijen. Zodat je aanspreekbaar blijft voor burgers met vragen over bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Want als burgers het niet eens zijn dat een bushalte wordt verplaatst, dan moeten ze terecht kunnen bij hun volksvertegenwoordigers. En niet te horen krijgen dat ‘we’ er niets meer over te zeggen hebben omdat nu de Vervoerregio verantwoordelijk is.

Ik benoemde eerder dat samenwerken belangrijk is, maar dat verlengd bestuur geen verlegd bestuur mag worden.

Dat dit niet alleen in Haarlemmermeer speelt, blijkt wel uit het rapport “Raad in verbinding in de regio”. Zoals een raadslid opmerkt: ‘Laat het geen feestje van B&W worden’. Voor raadsleden die actief zijn in de regio is de eigen fractie het belangrijkste informatiekanaal om te vertellen wat er in de regio is voorgevallen. Nog geen kwart daarvan gebruikt de raadsvergadering om collega’s in de eigen gemeenteraad bij te praten over wat er in de regio speelt. Zo blijft deze info dus steken bij slechts enkele raadsleden en ligt partijpolitiek op de loer.

Een van de adviezen uit het rapport is ‘Bespreek lokaal wat je regionaal wil brengen’. Exact het punt waar Politiek STERK zich hard voor maakt. Haal dus als afgevaardigd raadslid of als bestuurder vooraf info op bij de raadsleden. Laat hen het standpunt van de gemeente bepalen. En breng dat in bij de samenwerkingsverbanden. Geef de raad aan wat er speelt in de regio en wat er besproken wordt. Informeer en adviseer de raad als er zaken spelen die de gemeente aangaan. Ieder half jaar 1 A4’tje volstaat. Die moeite kunnen onze belangenbehartigers toch wel nemen?

Op die manier laat je de stem van je gemeente goed doorklinken én geef je – via volksvertegenwoordiging – de burger een stem.

 

. Lid Van der VeerHLMRVanmorgen publiceerde Politiek STERK haar visie op samenwerkingsverbanden. Over de noodzaak als gemeenteraad aan de bal te blijven bij (interregionale) samenwerking met andere partijen. Zodat je aanspreekbaar blijft voor burgers met vragen over bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Want als burgers het niet eens zijn dat een bushalte wordt verplaatst,...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !