Eerder heeft Van der Veer opmerkingen gemaakt over de vertegenwoordiging door raadsleden van Haarlemmermeer in samenwerkingsverbanden.

Op 19 oktober jl. vond een sessie plaats over het Beleidskader Vervoerregio. Hierbij vroeg zij aandacht voor verkeersveiligheid, dus een focus op 1 onderwerp vanwege de beperkte spreektijd. (zie bijdrage https://politieksterk.nl/ook-vervoerregio-vragen-om-oog-verkeersveiligheid/). Ook in breder verband is gedebatteerd over regionale samenwerkingsverbanden onder de titel ‘Verbonden Partijen’ Dit vond ook op 19 oktober jl. plaats.
Met name weer Van der Veer hierop:

‘Voor raadsleden die actief zijn in de regio is de eigen fractie het belangrijkste informatiekanaal om te vertellen wat er in de regio is voorgevallen. Nog geen kwart daarvan gebruikt de raadsvergadering om collega’s in de eigen gemeenteraad bij te praten over wat er in de regio speelt. Zo blijft deze info dus steken bij slechts enkele raadsleden en ligt partijpolitiek op de loer’.

Dit gecombineerd, brengt ons op het volgende.

Ook in de Vervoersregio is de gemeenteraad Haarlemmermeer vertegenwoordigd. Namens Haarlemmermeer zijn de volgende raadsleden afgevaardigd:

Mw. Booij (PvdA)
Mw. Sedee (CDA)
Mw. Mulder (GroenLinks)
Dhr. Meegdes (D66)
Dr. Van Dijk (Forza!)
Dhr. Spijker (Een Haarlemmermeer)

Misschien dat u de live uitzendingen van de gemeenteraad volgt op de donderdagavonden. Dat zelfde kan ook met de vergaderingen van het Regiobestuur van de Vervoerregio Amsterdam via https://vervoerregio.notubiz.nl/dashboard. Best eens interessant om te kijken over welke vervoersonderwerpen zoal wordt gediscussieerd en besloten in de regio Amsterdam. U kunt ook terugkijken als een soort uitzending gemist.

Maar waar het ons over gaat in dit artikel is de controlerende functie van de gemeenteraad voor haar inwoners. En daaruit voortvloeiende, de vertegenwoordiging namens de gemeenteraad door haar afgevaardigde raadsleden.

Hierover is Van der Veer eerder kritisch geweest. Om het maar even op z’n jan-boeren-fluitjes samen te vatten, ze hoort niets of nauwelijks iets van de afgevaardigde raadsleden, ze weet niet welke acties de geachte afgevaardigden ondernemen, ze wordt niet uitgenodigd deel te nemen aan debat alvorens namens de raad van Haarlemmermeer zaken worden ingebracht en bevochten.  Kortom, de afgevaardigde raadsleden in de diverse samenwerkingsverbanden doen ongetwijfeld goed werk, maar het zicht erop is uiterst mager.

Voorbeelden

  • Schriftelijke vragen in de Regioraad over Vervoerregio SV OV Oudejaarsavond, gesteld door de leden Meegdes (onze vertegenwoordiger) en Vroege (Amsterdam), namens de D66-fractie.
    Dat is toch een D66 feestje?! Met name voor Amsterdam.
  • Schriftelijke vragen over Vervoerregio SV Ei aan het IJ van de leden Sedee (onze vertegenwoordiger) en Shahsavari-Jansen (Amsterdam) namens de CDA-fractie.
    Dat is toch een CDA feestje?! Met name voor Amsterdam.

Maar beide hebben niets, maar dan ook niets uit te staan met vertegenwoordiging in de Regioraad namens Haarlemmermeer.

Maar verder niet één schriftelijke vraag. Niet één verslag van knelpunten ter discussie. Niet één motie die belangen van onze inwoners behartigt. En hoe blij denkt u dat wij zijn met deze organen die blijkbaar een zelfstandig biotoop vormen en waarop de invloed van de gemeenteraad niet of nauwelijks aanwezig is?

Politiek STERK wil dit veranderen. We willen de mogelijkheid hebben aan onze afgevaardigden kaders, vragen en kritieken mee te geven. We willen vanuit de raad invloed uitoefenen op besluiten van het Dagelijks Bestuur middels onze vertegenwoordiging in de Regioraad.

Wij zijn vóór vertegenwoordigende democratie. In dezelfde lijn vóór afgevaardigde raadsleden die zich niet bedienen van partijpolitiek in de regio maar de gehele raad van Haarlemmermeer vertegenwoordigen.

 

. Van een van onze correspondentenHLMREerder heeft Van der Veer opmerkingen gemaakt over de vertegenwoordiging door raadsleden van Haarlemmermeer in samenwerkingsverbanden. Op 19 oktober jl. vond een sessie plaats over het Beleidskader Vervoerregio. Hierbij vroeg zij aandacht voor verkeersveiligheid, dus een focus op 1 onderwerp vanwege de beperkte spreektijd. (zie bijdrage https://politieksterk.nl/ook-vervoerregio-vragen-om-oog-verkeersveiligheid/). Ook in...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !