Op 5 oktober jl. heb ik een sessieverzoek gedaan om het maaibeleid en het groenbeheer in de raad te bespreken. Enkel het CDA, SRH, Een Haarlemmermeer en de CDVP steunden dit verzoek. Het voorstel werd daarmee verworpen.
De meerderheid van de fracties in de Raad (HAP, Forza!, VVD, D66, PvdA,GroenLinks) willen hier dus niet over in debat. Ze vinden het ‘te vroeg’, ‘niet nodig’, ‘al veel minder klachten’ en wat al niet meer voor kulargumenten.

Dat de klachten over het maaibeleid en groenbeheer écht serieus genomen moeten worden bewijst de rattenplaag, die nu in Zwanenburg heerst. Gisteravond ontvingen wij een brief van een ongeruste inwoner uit Zwanenburg. Hij koppelt het rattenprobleem aan het maaibeleid en het groenbeheer.

Ik citeer:

Komt dat omdat de gemeente ook ontkent dat door het bezuinigen op het groen o.a maaibeleid mede oorzaak is van het hele probleem.

en

Het maaibeleid heeft er voor gezorgd dat het probleem van ratten weer groter is geworden in o.a. Thorbeckenstraat. In het verleden waren daar ook problemen met ratten, er werd toen ook niet gemaaid. De toen aanwezige toezichthouder liet daarop de schuine kanten weer maaien en voor een groot deel was het probleem opgelost. Ratten hebben nu weer beschutting van groothoefblad en kunnen makkelijker ongezien bij de sloot komen om water te drinken.

De fracties die vinden dat het allemaal wel losloopt met de klachten over het maaibeleid en het onderhoud van het groen, moeten zich nu toch écht achter de oren gaan krabben. Dit gaat verdikkie over volksgezondheid! Google maar eens op ‘ratten EN hoog gras’. Dan krijg je onder andere dit:

  • Muskusratten vertoeven graag in grote grachten waar bijna altijd water in blijft staan. Liefst een sloot met steile oevers en met veel waterplanten.
  • Woelratten leven niet graag in mooie slootkanten waar de beplanting zo laag als mogelijk wordt gehouden.
  • Houd gras kort (maximaal 3cm hoog).
  • Snoei beplanting en maak het overzichtelijk zodat het onaangenaam wordt voor ratten.
  • Het verdient aanbeveling onkruid op te ruimen en graskanten van sloten kort te houden. Een van de meest duidelijke voorbeelden waarbij het principe wegnemen van dekking effect sorteert, kan worden geconstateerd bij de wering van woelratten. Zijn de kanten van de sloten geheel vrij van begroeiing gemaakt, komen in het geheel geen woelratten meer voor.
  • Muizen en ratten zijn continu op zoek naar voedsel, nestelgelegenheid en dekking.

Naast maatregelen die inwoners zelf moeten nemen (o.a. geen voedselresten laten slingeren), moet ook de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen om ratten te bestrijden. Dat begint met het wegnemen van dekking en nestelgelegenheid.
Wij zullen bij de Programmabegroting die begin november besproken wordt in de Gemeenteraad, een motie indienen om hier geld voor vrij te maken.

Een rattenplaag, in Haarlemmermeer, het moet toch verdorie niet gekker worden!

. Lid Van der VeerHLMROp 5 oktober jl. heb ik een sessieverzoek gedaan om het maaibeleid en het groenbeheer in de raad te bespreken. Enkel het CDA, SRH, Een Haarlemmermeer en de CDVP steunden dit verzoek. Het voorstel werd daarmee verworpen. De meerderheid van de fracties in de Raad (HAP, Forza!, VVD, D66, PvdA,GroenLinks)...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !