In HCNieuws een artikel met uitspraken van de fractievoorzitter van de PvdA, Chris Vonk. Dit naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de historische teloorgang van diens partij.

Inhoudelijk steekhoudend en integer commentaar. Over de kleurloosheid van Asscher tijdens de campagne. Vonk veronderstelt dat de landelijke ‘zeperd’ geen invloed zal hebben op het lokale raadswerk.

Het zou ook onterecht zijn leden van de lokale fractie af te rekenen op het onvermogen van de moederpartij. De lokale PvdA bestaat uit bevlogen mensen die met hart voor de burger strijden tegen rechtsongelijkheid en sociale achterstelling. Zij werken mee aan praktische oplossingen binnen onze gemeente. Mijn politieke voorkeur staat in deze volkomen los van het voorgaande.

Echter, dat de landelijke PvdA aangetast is tot op het bot, is evident. Onder leiding van Spekman, die non-conformisme tot cult heeft verheven in zijn landlopersuniform, boogt men binnen deze partij nog steeds op waarden uit een vorige eeuw. Het is de PvdA die ruimte heeft geboden tot het volkomen mislukken van de integratie. Heeft begrotingskeuzen gemaakt die tekorten ernstig hebben doen oplopen en staat zich wél voor op belangenbehartiging van de arbeider. Dat de resultante over een brede linie negatief is, valt af te leiden uit het weglopen van eigen electoraat.

Hiertegen gaat een beschouwelijke houding van Bos in de uitzending van Pauw & Jinek ook niet helpen. Hij is als bestuursvoorzitter van de VU weer in het zadel geholpen na zijn politieke afgang maar heeft evenzeer de verkokerde zienswijzen, de ambtelijke structuur binnen de partij en de idealen uit vervlogen tijden in stand gehouden.

Kortom, terwijl de PvdA-bobo’s hun wonden likken op het partijbureau, er nog wat schuldigen moeten worden aangewezen met of zonder rapport van de Wiardi Beckman Stichting, zetten de leden van de lokale fracties in den lande zich onverkort in voor de gemeentelijke samenleving.

Waarbij ‘natrappen’, zoals Vonk kort memoreerde, gelijk staat aan spugen in je eigen soep.

Keep-up the good work!

. Lid Van der VeerHLMRIn HCNieuws een artikel met uitspraken van de fractievoorzitter van de PvdA, Chris Vonk. Dit naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de historische teloorgang van diens partij. Inhoudelijk steekhoudend en integer commentaar. Over de kleurloosheid van Asscher tijdens de campagne. Vonk veronderstelt dat de landelijke ‘zeperd’ geen invloed zal hebben...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !