In eerdere bijdragen alhier, satirisch of serieus, hebben wij de gang van zaken rond de kabinetsformatie belicht. In voornoemd commentaar wordt een aardige vergelijking gemaakt met de mededeelzaamheid vanuit de EU over de Brexit-onderhandelingen.

Hoezo beschamend? Omdat aan het grote stilzwijgen een rare smaak kleeft. Hiermee doel ik niet op onze nieuwsgierigheid omtrent de vorderingen, de onderwerpen in de aanstaande regeringsverklaring. Of de sidelters die ongetwijfeld zullen volgen al is het maar om diverse partijgenoten en ledenvergaderingen gerust te stellen.

Het gaat mij over de onzekerheid voor ondernemers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. Voor zieken en gehandicapten. Voor grote groepen in onze samenleving die voorlopig nog even hun plasje moeten ophouden over hoe het allemaal uit gaat pakken voor de huishoudportemonnee. Hoe gaan intensiveringen en bezuinigingen uitvallen?

Welke maatregelen worden genomen in het kader van verbeteren van onze infrastructuur? Zijn er oren naar het op orde brengen van ons wegen- en spoornet. Investeringen in innovatieve technieken rond alternatieve energie? In veilige en betrouwbare overheidsautomatisering. Wordt de belastingbetaler in meer of mindere mate in de tang genomen met milieuheffingen, rekeningrijden, afvalstoffenheffingen of allerlei verdekte accijnzen en leges? Hoe gaat de invoering van de nieuwe Omgevingswet de inrichting van ons land beïnvloeden. Op welke termijn wordt gedoeld?

Wanneer gaan we werk maken van de grote belastingherziening? Een compleet verouderd en verrommeld systeem van toeslagen, kortingen, verdiscontering, rulings. Hoe gaan we veiligheid en justitie nieuwe daadkracht geven? Wat gaat er gebeuren in het onderwijs? Hoe komt de kunst- en cultuursector er vanaf? Tenslotte voor nu, wat doen we met de medisch-ethische kwesties en de migrantenproblematiek?

Zonder een spoor van richting en intenties staat de samenleving een beetje ‘on hold’. Dat is het bezwaar.

Tenslotte is op deze pagina een leuke beschouwing te vinden over mogelijke nieuwe kabinetsleden.

Of het zijn allemaal parels voor de zwijnen? Drie keer raden wie er dan in schaterlachen uitbarst.

 

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalIn eerdere bijdragen alhier, satirisch of serieus, hebben wij de gang van zaken rond de kabinetsformatie belicht. In voornoemd commentaar wordt een aardige vergelijking gemaakt met de mededeelzaamheid vanuit de EU over de Brexit-onderhandelingen. Hoezo beschamend? Omdat aan het grote stilzwijgen een rare smaak kleeft. Hiermee doel ik niet op...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !