Kijk maar mee:

Voorzitter,

Al na de tweede zin van de voorliggende nota schoot ik in de lach.

Ik citeer: “Wij zijn tevreden over de voortgang en de tussentijdse resultaten van de collegeprioriteit participatie”.
Nou, voorzitter, daar denken honderden inwoners uit onze gemeente toch écht anders over.

Niets ten nadele van de onderzoekers, integendeel, maar alles ten nadele van het lichtgewicht bestuur. Wij hebben geen lijvig rapport nodig om te bedenken dat je mensen voorafgaand aan een participatietraject meedeelt wat er van hen wordt verwacht. En dat je achteraf terugkoppelt waarom je een bijdrage van de burgers wel of niet in je beleid opneemt.
Dat is toch geen ‘rocket science’?

Al eerder stelde ik vragen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met dorps- en wijkraden. Ik werd als raadslid om mijn mening daarover gevraagd door dorps- en wijkraden en wist hier niets van af. Onwenselijk!

Voorzitter, ik heb 4 dorps- en wijkraden gepeild. 3 daarvan waren hierover negatief. Zo hoorden wij dat zij de samenwerkingsovereenkomst niet zullen ondertekenen. En dat zij al bij het college hebben aangegeven dat de rol van de Raad wordt opgenomen in de overeenkomst en dat wordt vastgelegd op welk moment de Raad wordt betrokken, maar dat het college dat gewoonweg niet overneemt.

Voorzitter, ook dit raadslid heeft die wens. Ik wil kunnen controleren en antwoord kunnen geven op vragen die de dorps- en wijkraden mij stellen. Ik wil ze kunnen adviseren en ik wil mijn mening aan ze kunnen geven. Dat helpt ook de dorps- en wijkraden in het vormen van een standpunt als hen dat in het kader van participatie wordt gevraagd.
Hoe wrang… participatie, het stokpaardje van dit college.
Dit alles zonder consultatie van de gemeenteraad!

Kwalijker nog, de portefeuillehouder informeert de raad niet over de onvrede onder dorps- en wijkraden over de samenwerkingsovereenkomst waardoor wij op een verkeerd been worden gezet. Immers, de tegenstand wordt niet proactief aan de raad gemeld.

Voorzitter, geen felicitatie voor de huidige participatie.
We kunnen beter spreken van decoratie!

_______

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadKijk maar mee: Voorzitter, Al na de tweede zin van de voorliggende nota schoot ik in de lach. Ik citeer: “Wij zijn tevreden over de voortgang en de tussentijdse resultaten van de collegeprioriteit participatie”. Nou, voorzitter, daar denken honderden inwoners uit onze gemeente toch écht anders over. Niets ten nadele van de onderzoekers, integendeel,...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !