En ja hoor, de Duinpolderweg wordt via de Nieuwe Bennebroekerweg doorgetrokken naar de A4.

Zo wordt de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland verbeterd, aldus de gezamenlijke Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.

Dus reken maar dat de Nieuwe Bennebroekerweg een stuk drukker zal worden. Wij hebben hier vaak aandacht voor gevraagd bij het vaststellen van bestemmingsplannen van de Zuidrand bij de Citer, het Victoriapark en de Essentiekaart van de Parken.

De wethouder heeft steeds toegezegd dat er al rekening is gehouden met de toenemende geluidsbelasting op de Nieuwe Bennebroekerweg. Wij zijn hierover gerustgesteld. Zeker nadat we hoorden over de ecologische geluidswal die geplaatst gaat worden tegen de overlast van het geluid. Ook zegde de wethouder toe om de gemeenteraad bij te praten over alle consequenties die het doortrekken van de Duinpolderweg zal hebben voor Haarlemmermeer.

Wat wel een naar gevoel geeft, is dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat deze voorkeursvariant al lang duidelijk was. En dat het College dit niet zelf in haar stukken als ‘(waarschijnlijke) mogelijkheid’ heeft opgenomen. De gemeenteraad hoort op basis van alle beschikbare feiten zich een oordeel te vormen.
Maar niet alle beschikbare feiten of realistische aannames komen in het dossier voor; die komen pas later. Wat dacht u van de het transformatorstation bij Rijsenhout. Van de Lidl in Zwanenburg. Van de concentratie van de basisscholen in Nieuw-Vennep.

Want, toeval bestaat niet. En het is allemaal nog niet aan de orde totdat het aan de orde is. Maar dan zijn er al wel (deel)besluiten genomen en afgehamerd door de gemeenteraad.

Ik word er een beetje onpasselijk van dat je zoveel tijd moet steken in graafwerk, dossierstudie, in het raadplegen van andere overheden of instanties om uiteindelijk in Haarlemmermeer een fatsoenlijke bijdrage in de raad te kunnen leveren.

. Lid Van der VeerHLMREn ja hoor, de Duinpolderweg wordt via de Nieuwe Bennebroekerweg doorgetrokken naar de A4. Zo wordt de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland verbeterd, aldus de gezamenlijke Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland. Dus reken maar dat de Nieuwe Bennebroekerweg een stuk drukker zal worden. Wij hebben hier...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !