Experts maken gehakt van de argumenten van Minister Ollongren om het raadgevend referendum af te schaffen. Daartoe heeft zij een afschaffingswet ingediend bij de Eerste Kamer; een meerderheid in de Tweede Kamer was al eerder akkoord.

Nu moeten de wijze dames en heren Senatoren zich dus buigen over de afschaffingswet. En daartoe riepen zij de expertise van staatsrechtdeskundigen en politicologen in tijdens een ‘expert-meeting’.

Opmerkelijk is dat de politicologen vooral de voordelen van het referendum benadrukken. Daarnaast zijn er ook juridische bedenkingen, aldus de experts. Zij wijzen erop dat beter gemotiveerd moet worden waarom er geen referendum over de afschaffingswet wordt gehouden. Anderzijds wordt bepleit om op basis van evaluatie van de gehouden referenda een beslissing te nemen of het raadgevend referendum moet worden afgeschaft of dat er een aanpassing moet komen zoals bijvoorbeeld aan de opkomstdrempel.

Waar Ollongren enkel kiest voor de juridische mogelijkheid om het raadgevend referendum af te schaffen, is er veel kritiek op de gang van zaken. Er wordt door Ollongren totaal voorbij gegaan aan het ontbreken van draagvlak onder de bevolking voor afschaffing van een van de mogelijkheden voor burgers om direct hun stem te laten horen.

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalExperts maken gehakt van de argumenten van Minister Ollongren om het raadgevend referendum af te schaffen. Daartoe heeft zij een afschaffingswet ingediend bij de Eerste Kamer; een meerderheid in de Tweede Kamer was al eerder akkoord. Nu moeten de wijze dames en heren Senatoren zich dus buigen over de afschaffingswet....Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !