Morgen bespreken we in de raadszaal een omvangrijk raadsvoorstel over onderwijs. Omvangrijk vanwege de voorgenomen nieuwbouw en renovatieprojecten voor de komende jaren én het enorme bedrag dat ermee is gemoeid. Namelijk € 70 miljoen!
In ditzelfde dossier past ook wat denkwerk over internationale scholen in Haarlemmermeer, de noodzaak hiertoe en de wijze van bekostiging.

De trigger voor wat speurwerk was het happy-de-peppie-bericht van onze wethouder Nederstigt over de internationale basisschool in Floriande in het Haarlems Dagblad op basis van vragen van raadslid Van Straten (VVD) aan het College. Maar ook het omvangrijke raadsvoorstel over onderwijshuisvesting (een taak van de gemeente) dat komende donderdag op het programma staat in de raad. Op dit laatste komen we na donderdag terug.

Er zijn al zeventig aanmeldingen voor de internationale basisschool die in de Hoofddorpse wijk Floriande van start gaat.

,,Dat is boven verwachting veel’’, aldus onderwijswethouder John Nederstigt (D66).
Nederstigt zegt het in antwoord op vragen van VVD-raadslid Beryl van Straaten. Zij wil weten hoe actief de gemeente op internationale scholen inzet nu er dankzij de brexit allerlei internationale instanties in en om Amsterdam neerstrijken.

Er zijn te weinig internationale scholen in de Randstad. Haarlemmermeer wil er graag eentje openen, maar bij de laatste gelegenheid was Haarlem sneller en haalde een middelbare school binnen.
Volgens Nederstigt wordt er in goed overleg met de regio hard aan gewerkt om een school naar Haarlemmermeer te krijgen.

Van Straaten: ,,Dat zou ik maar doen want volgend jaar staan er zeshonderd gezinnen op de stoep. Ik vind de wethouder weinig proactief.’’ Onterecht volgens Nederstigt, ,,want het is geen verrassing dat de behoefte aan dit soort onderwijs groot is.’’

Waar gaat het over?
Niet over de groeiende behoefte aan internationaal onderwijs in onze regio. Amsterdam en Haarlem weten hier ook alles van. En als je niet uitkijkt ontstaat er een sfeer van ‘laten we vooral de boot niet missen’.

Dus een prachtig onderwerp voor onze onderwijsspecialist om er eens in te duiken, wat kengetallen op te diepen, over de gemeentegrenzen te kijken en er een artikeltje aan te wijden. Want een mening hebben is niet zo moeilijk maar dan wel op basis van reële getallen graag.

Eigen ervaring
Vanwege meerjarige opdrachten in het buitenland (Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) heb ik ruime ervaring met internationale scholen. De schoolsystemen zijn niet echt vergelijkbaar maar wanneer het gaat over de mogelijkheden en kosten, zijn deze grotendeels identiek.

In beide landen bedroegen de kosten voor internationaal basisonderwijs circa € 15.000,- per jaar / per leerling. Kosten die in mijn geval voor het grootste gedeelte werden gecompenseerd door de organisatie die de ‘assignment’ opdroeg. Met andere woorden, de werkgever betaalde ruim 3/4 van de jaarlijkse schoolkosten. Dus het jaarlijkse bedrag dat zelf op te hoesten was, was weliswaar meer dan voor regulier Nederlands onderwijs maar het salaris lag ook beduidend hoger bij deze buitenlandopdrachten.

Mijn Engelse en Franse vakgenoten, gestationeerd in Nederland, vielen in een vergelijkbare systematiek. Ook zij werden grotendeels gecompenseerd voor de relatief hoge kosten voor internationaal onderwijs voor hun kinderen. Dus terwijl het om grote bedragen gaat in vergelijking met de schoolbijdragen voor een Nederlands gezin in Nederland, was er niemand die klaagde.

Al met al, het is dan ook niet verwonderlijk dat particuliere initiatieven, met of zonder samenwerkingsverbanden met Nederlandse onderwijsinstellingen, zichzelf uitstekend kunnen bedruipen, zeker wanneer tevens aanspraak mag worden gemaakt op rijksbijdrage mits ook Nederlandse kinderen gebruik kunnen maken van deze inspirerende leeromgeving.

Voorbeeld: The International School of The Hague
De kosten per leerling 2017 voor primaire school (basisonderwijs) voor de International School The Hague bedragen € 6,980.00,- per schooljaar, exclusief ‘trips and activities’.

Secondairy school (voortgezet onderwijs) kost tussen de € 7.912,- en € 8.900,- per schooljaar, exclusief de extra’s en examengeld.

In de jaarverslagen van deze school valt te lezen dat dit een lucratief business model is, met andere woorden ze kunnen het er prima van doen. En dat mag ook want het is kwalitatief uitstekend onderwijs waar vele expatgezinnen gebruik van maken. Naast het reguliere curriculum besteedt de school veel aandacht aan culturele vorming, sport en muziekonderwijs. Je zou willen dat ieder Nederlands kind van een Nederlands gezin identieke scholingskansen zou hebben.

Op hun webpagina valt te lezen dat dit initiatief kon worden ontwikkeld door een breed samenwerkingsverband waarin de rijksoverheid tevens subsidie verstrekt.

The International School of The Hague (ISH), both Primary & Secondary, is part of the Rijnlands Lyceum Foundation, an educational organisation for secondary and primary education in The Hague and Leiden area. The schools within the foundation offer national and international programmes. The six schools which are part of this organization are overseen by the Chief Executive Officer (CEO) for Rijnlands, Dr Maarten Knoester. As a partially subsidised school, which besides receiving fees from parents, is also supported by the Ministry of Education, ISH operates in accordance with the rules and regulations for Primary & Secondary education in the Netherlands.

Waarom zijn wij voorshands kritisch?
Zeker niet vanwege de beschikbaarheid van internationaal onderwijs voor het toenemende aantal expatgezinnen in onze gemeente. Een uitstekende ontwikkeling die recht doet aan de toenemende vraag naar dit type onderwijs.

Onze kritische houding gaat over het feit dat dit College, met haar ontembare ambities, lokale belastingcenten wil inzetten om, of subsidie te verstrekken aan een dergelijk privaat initiatief, of risico’s wil afdekken door het afgeven van garanties. Hierop zijn wij voorshands tegen.

Veronderstel dat het rapport juist is (zie link bij bronnen) inzake de enquête onder 1.177 buitenlandse ouders dat slechts 35% een bijdrage van de werkgever krijgt. Dan nog hebben we het hier over doorgaans bovengemiddeld verdiende expats terwijl ónze middeninkomens forse aanslagen betalen aan buitenschoolse opvang, mochten beide ouders werken.

Daarbij, wanneer de business case klopt, zijn deze scholen uitstekend in staat om hun eigen broek op te houden en, wanneer zij aan de voorwaarden voor goed onderwijs voldoen, tevens gebruik kunnen maken van rijkssubsidie en zij hiermee dus kunnen meeprofiteren van de vergoedingen die gelden voor primair- en secondair onderwijs vanuit de landelijke overheid.

Dus over het uitgeven of reserveren van budget uit gemeentebegroting hebben wij vraagtekens,  temeer wij in Haarlemmermeer voor een enorme uitdaging staan om ons reguliere onderwijs van goede huisvesting en verantwoorde exploitatie te voorzien.

Bronnen:

OECDiLibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/

The International School The Hague: https://www.ishthehague.nl/page.cfm?p=1

CBS: https://www.cbs.nl/

PORaad: https://www.poraad.nl/themas/financien/bekostiging

Onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2017/04/12/staat-van-het-internationaal-onderiwjs

 

 

. Van een van onze correspondentenHLMRMorgen bespreken we in de raadszaal een omvangrijk raadsvoorstel over onderwijs. Omvangrijk vanwege de voorgenomen nieuwbouw en renovatieprojecten voor de komende jaren én het enorme bedrag dat ermee is gemoeid. Namelijk € 70 miljoen! In ditzelfde dossier past ook wat denkwerk over internationale scholen in Haarlemmermeer, de noodzaak hiertoe en...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !