‘Een monddode gemeenteraad’. Zo kopte het Haarlems Dagblad afgelopen dinsdag. Bart Boele schreef een opiniestuk over de vele informatiebijeenkomsten die door het college voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer worden georganiseerd.

Door akkoord te gaan met de eis van B en W om alleen in beslotenheid te worden geïnformeerd maakt de gemeenteraad zichzelf monddood en loopt ook nog de kans te worden gemanipuleerd.

Informatiebijeenkomsten hebben een besloten karakter en enkel raads- en fractieleden hebben toegang. Deze kunnen zeer nuttig zijn, bijvoorbeeld als er een toelichting wordt gegeven op een nieuwe manier van administreren. Maar het nut en de noodzaak van het bespreken van politieke onderwerpen in beslotenheid waar geen geheimhouding op rust, heb ik nog niet kunnen vinden. Ik vind dat je zoveel mogelijk openbaarheid moet betrachten. Het heet niet voor niets Openbaar Bestuur!
Als er parallel informatiebijeenkomsten plaatsvinden, dan moet ik een keuze maken welke ik wil volgen. Dat betekent dat ik de andere bijeenkomst moet missen. Vandaar mijn suggestie aan de Werkgroep Werkwijze Raad om deze informatiebijeenkomsten op te nemen, zodat ze terug te zien zijn.
Een officieel antwoord daarop moet nog komen van de Werkgroep, maar uit de wandelgangen heb ik al begrepen dat ik hier de handen niet voor op elkaar heb weten te krijgen. Argument: ambtenaren en raadsleden durven door de beslotenheid in openheid met elkaar van gedachten te wisselen.

Nu moet u nog iets weten over die informatiebijeenkomsten: Tijdens zo’n bijeenkomst mogen raadsleden geen ‘politieke’ vragen stellen, enkel informatieve/technische vragen.
Maar de informatie die je daar ontvangt, is uiteraard wél politiek gekleurd. Immers, deze wordt verstrekt door ambtenaren of externen op verzoek van het college! Het college kan op die manier informatie die zij kwijt wil ‘inmasseren’ bij de gemeenteraad. Vanwege het besloten karakter van de informatiebijeenkomst kan de gemeenteraad vervolgens niet in de openbaarheid over die informatie spreken. Althans, dat is ‘not done’. 

Boele gaat in zijn stukje specifiek op twee voorbeelden in. Allereerst op de informatiebijeenkomst over bodemkwaliteit en als tweede die over Rijsenhout.
Graag neem ik u even mee in de aanloop naar beide bijeenkomsten.

Bodemkwaliteit
Afgelopen november werd op verzoek van collega Blom en mijzelf een sessie gehouden over bodemkwaliteit. Wij waren bezorgd omdat blijkt dat in PARK21 vervuilde grond uit Amsterdam wordt gestort. Gewoonlijk organiseert het college zelf een sessie als zij beleid maakt wat politiek gevoelig ligt. Maar deze concept nota over bodemkwaliteit werd enkel ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.
Korte conclusie van die sessie: de portefeuillehouders vonden dat Blom en ik voor de troepen uitliepen en onnodig deze nota wilden bespreken. Het was immers nog een concept.

Ook rond die tijd werd een besluit genomen door het college over het gebruik van PFOS/PFAS-houdende grond. Nergens werd uit het stuk duidelijk welke impact dit zou hebben. Totdat al snel duidelijk werd dat er vervuilde grond uit Schiphol Oost zou worden verplaatst naar Rijsenhout/Aalsmeerderbrug. 
Was ik verdikkie maar net zo oplettend en vasthoudend geweest als bij het stuk over bodemkwaliteit en had ik hier ook maar vragen over gesteld! Zonder me er iets van aan te trekken dat andere partijen zaniken over de vele vragen die ik stel of collegeleden vinden dat ik voor de troepen uitloop. Een goede leer voor de volgende keer!
Nu werd dit stuk er gewoon ‘doorheen gejast’ door het college.

Hoe opmerkelijk is het dan dat er na alle commotie plotsklaps een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd over bodemkwaliteit…

Rijsenhout
De Dorpsraad van Rijsenhout nodigde in januari de gemeenteraadsleden uit om bij te praten met elkaar. Er zijn namelijk zoveel onderwerpen die spelen in het dorp. Zie ook ons artikel Rijsenhout: het kán toch niet waar zijn?!
Na afloop van die bijeenkomst heb ik collega raadsleden aangesproken om hier gezamenlijk over verder te praten en om gezamenlijk actie te nemen.
Met veel moeite kreeg ik een afspraak met twee collega’s. Wij spraken toen af om te proberen om ook de andere fractiewoordvoerders aan tafel te krijgen. We dachten op dat moment richting een gezamenlijk motie of sessie om zo het college opdracht te geven een goede regie te voeren met betrekking tot alle problemen in het dorp.
Dan gaat het mis. De twee collega’s (van coalitiepartijen) besluiten dat ze met het college aan tafel willen en dat ze het college om een informatieve sessie zullen vragen. 

Hier mijn reactie:

Beste .. en ..,
Ik heb geen behoefte aan een informatiebijeenkomst, maar ik zal er zijn. Reden: infobijeenkomst is niet openbaar en mag geen politiek karakter hebben.

Mijn wens tot Openbaar Bestuur werd prompt door een van de collega’s gekwalificeerd als ‘wantrouwig’ en ‘negatief’.   

En zo lukte het de portefeuillehouders opnieuw om niet in de openbaarheid te hoeven spreken over hun beleid met betrekking tot Rijsenhout.
Vakkundig werd het instrument ‘informatiebijeenkomst’ ingezet nadat duidelijk werd dat de gemeenteraad ontevreden is over het tot dan toe gevoerde beleid.

Boele heeft gelijk: deze gemeenteraad is monddood!

. Lid Van der VeerHLMR'Een monddode gemeenteraad'. Zo kopte het Haarlems Dagblad afgelopen dinsdag. Bart Boele schreef een opiniestuk over de vele informatiebijeenkomsten die door het college voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer worden georganiseerd. Door akkoord te gaan met de eis van B en W om alleen in beslotenheid te worden geïnformeerd maakt...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !