Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Voor de ‘stenen’ dus. De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Het onderhoud aan het schoolgebouw is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

Dat is hoe tot nu toe een en ander is geregeld. 

De gemeente en de schoolbesturen samen hebben bedacht om beide potjes geld bij elkaar te voegen en om schoolbesturen zelf aan het roer te zetten hoe deze grote pot met geld moet worden besteed. Voordeel voor Haarlemmermeer is dat wij daarmee onze schuldenpositie niet verder onder druk zetten, want die is al ronduit slecht. Voordeel voor de scholen is dat zij slagvaardig zijn in exploitatie van de gebouwen, voor kwaliteit en voor spreiding van passende huisvesting. Zo heb je dan niet ieder jaar de ‘dans om het geld’ door de scholen bij de gemeente. Doordecentraliseren is hierin het toverwoord. Wij zijn op zich best enthousiast over deze nieuwe vorm van samenwerking, maar willen wel dat dit eerst goed onderzocht wordt. Ondertussen wordt de gemeenteraad wel gevraagd om in te stemmen met deze visie en om daar tot 2024 zo’n €133 miljoen voor te reserveren. Dit roept veel vragen op over financiën maar ook over het toezicht dat de raad dan nog kan houden op onderwijshuisvesting.

Hieronder onze bijdrage en debat in de raadr:

Zie ook: 
Zo behandelt Politiek STERK dossiers #trots
Vragen na debatsessie Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvesting

 

Voorzitter,

Onderwijs en hiervoor goede huisvesting is van essentieel belang voor onze jeugd.

We hebben het hier over een totale som van € 133 miljoen al wordt in het voorstel ook r € 70 miljoen als totale investeringssom voor dit IHP genoemd.

Voorzitter, waren er niet een paar ernstige bedenkingen, dan zou mijn antwoord zijn: DOEN!

De portefeuillehouder probeert ons gerust te stellen wanneer het over de toenemende schuldenpositie gaat van onze gemeente. Daarvoor heeft de portefeuillehouder drie medicijnen:

1)   Het streven naar een hoger percentage co-financiering door de scholen zelf dan 11%. Dat is een aardige gedachte, maar staat haaks op een groot tekort van € 375 miljoen alleen al in het Primair Onderwijs;
2)   Het incidenteel verkopen van onderwijsvastgoed;
3)   In het kader van gedachten rond Total Cost of Ownership werken aan doordecentraliseren.

Voorzitter, onze bedenkingen:

 1. Doordecentraliseren
  De raad wordt gevraagd hier een besluit over te nemen, terwijl er nog onderzoek naar moet worden gedaan!

  Doordecentraliseren is een administratieve handigheid van boekhoudkundige aard om de waarde op nihil te stellen en zo niet te laten meetellen in de totale schuldquote van onze gemeente.
  Voorzitter, de gemeente blijft in het kader van de zorgplicht verantwoordelijk. Ook als de investeringsbeslissingen in een nieuw soort samenwerkingsverband worden neergelegd bij de schoolbesturen.
  Collega’s, als wij hiermee instemmen dan geven wij het budget- en controlerecht van deze omvangrijke investering uit handen. Want de controle van de raad richt zich primair op het college en niet op het samenwerkingsverband. En het budget stellen we nu al ter beschikking, het zou onzinnig zijn om komende kredietaanvragen niet toe te kennen als de raad dit plan nu aanneemt!
 1. Een mega-investering net voor het einde van deze raadsperiode
  Er wordt de raad nu gevraagd om in te stemmen met een voorstel dat zelfs over tweeënhalve raadsperiode heen regeert. Namelijk tot 2024.

  Dus nu tekenen bij het kruisje, levert mogelijk op dat de volgende gemeenteraad bij nieuwe kritische vragen geconfronteerd wordt met de opmerking “maar dat heeft u in december 2017 al besloten”.
  Dit vind ik typisch een besluit dat de volgende raad dient te nemen.

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadGemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Voor de 'stenen' dus. De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Het onderhoud aan het schoolgebouw is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Dat is hoe tot nu toe een en ander is geregeld.  De gemeente en...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !