Vanmorgen was het dan zo ver. De tweede zitting van het Openbaar Ministerie tegen Roodenrijs wegens belaging en smaad in 2016 van een raadslid. Ondergetekende dus.

De uitspraak vanmorgen van de Politierechter luidde als volgt:

de voorwaardelijke straf van 60 uren taakstraf, opgelegd in het vonnis van 18 november 2016 is omgezet in een onvoorwaardelijke straf van 60 uren taakstraf, subsidiair 30 dagen hechtenis;

wegens smaad wordt opgelegd onvoorwaardelijke taakstraf van 30 uren subsidiair 15 dagen hechtenis en voorwaardelijke hechtenis van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar;

daarnaast opnieuw een contactverbod op welke wijze dan ook binnen voornoemde proeftijd.

Al eerder werd Roodenrijs veroordeeld voor belaging en voor bedreiging. Toen kreeg hij een voorwaardelijke taakstraf van 60 uren opgelegd, een boete van €500 en een contactverbod.
Helaas is de overlast in 2017 ontzettend toegenomen. Reden voor mij om aangifte nummer 3 tegen dit heerschap te doen. Aangifte van “laster, smaad, stalking, aantasting van de persoonlijke levenssfeer, be- en afdreiging en het als veroordeelde overtreden van bij vonnis opgelegde voorwaarden.”

Ik heb vanmorgen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een slachtofferverklaring voor te lezen en vond dat best lastig. Want deze pittige tante is ook maar een mens. Toch ben ik blij dat ik de rechter heb kunnen meegeven wat de impact op mij, mijn gezin, mijn vriendenkring, mijn politieke werk en mijn zakelijke omgeving is geweest. En nog!

 

. Lid Van der VeerHLMRVanmorgen was het dan zo ver. De tweede zitting van het Openbaar Ministerie tegen Roodenrijs wegens belaging en smaad in 2016 van een raadslid. Ondergetekende dus. De uitspraak vanmorgen van de Politierechter luidde als volgt: de voorwaardelijke straf van 60 uren taakstraf, opgelegd in het vonnis van 18 november 2016 is...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !