• Van (kandidaat) raadsleden en fractie-assistenten vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
  • Van (kandidaat) raadsleden en fractie-assistenten vragen wij een schriftelijke verklaring dat zij geen kennis dragen van een strafbaar feit zonder hiervan aangifte te hebben gedaan en/of bemoeienis hebben met of betrokken zijn bij enig strafbaar feit dat rechtstreeks in verband kan worden gebracht met de uitoefening van het ambt;
  • Daarbij vragen wij (kandidaat) raadsleden en fractie-assistenten te verklaren dat zij géén financiële of materiële voordelen genieten die niet bij wet zijn toegestaan. Voordelen die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met het uitoefenen van het ambt van raadslid of fractie-assistent.

De rest is geregeld in de eed of gelofte die je aflegt als raadslid / fractie-assistent voorafgaand aan je installatie.

Capiche?

. politiekSTERKover STERKVan (kandidaat) raadsleden en fractie-assistenten vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag (VOG); Van (kandidaat) raadsleden en fractie-assistenten vragen wij een schriftelijke verklaring dat zij geen kennis dragen van een strafbaar feit zonder hiervan aangifte te hebben gedaan en/of bemoeienis hebben met of betrokken zijn bij enig strafbaar feit...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !