Het valt mij op dat Haarlemmermeer steeds minder te zeggen heeft over haar eigen zaken.

Zo zijn wij voor ons openbaar vervoer afhankelijk van de Vervoerregio Amsterdam. Een regionaal samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten rondom Amsterdam.
Als je een sociale huurwoningen in Haarlemmermeer wil, dan moet je staan ingeschreven in de Stadsregio Amsterdam. Er is een enorme wachtlijst van zo’n 8,5 jaar en de woningen die in Haarlemmermeer beschikbaar komen, worden ook aangeboden aan andere woningzoekenden in deze Stadsregio.

In deze samenwerkingsverbanden worden democratische beslissingen genomen, maar de grootste partij – Amsterdam dus – heeft dan wel de meeste stemmers en dus de grootste stemkracht.
Wij vinden dat Haarlemmermeer meer stemrecht moeten krijgen voor onderwerpen die rechtstreeks onze polder betreffen. 

Nog zo’n voorbeeld:¬†Amsterdam heeft last van massatoerisme.¬† En ook nu wordt Haarlemmermeer als ‘second gateway to Amsterdam’ ingeschakeld: Vijf themaparken, 4000 hotelkamers, restaurants, bars etc. Holland World moet een gigantische toeristentrekker worden waar jaarlijks vier miljoen toeristen zich (op enkele kilometers van het echte Amsterdam) in Amsterdam kunnen wanen. Een PretPARK21 dus.

Daar komt bij dat het college nu – omdat het euro’s oplevert – ook vervuilde grond, zogenaamde industriegrond, van Amsterdam wil afnemen. Die grond wordt dan gebruikt in PARK21. Sterker nog, het college wil zelfs in de toekomst vervuilde grond uit de hele regio afnemen.

Haarlemmermeer wordt zo steeds meer de speelbal van Amsterdam en het afvoerputje van de regio. Wat mij betreft een ongewenste ontwikkeling!

. Lid Van der VeerHLMRHet valt mij op dat Haarlemmermeer steeds minder te zeggen heeft over haar eigen zaken. Zo zijn wij voor ons openbaar vervoer afhankelijk van de Vervoerregio Amsterdam. Een regionaal samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten rondom Amsterdam. Als je een sociale huurwoningen in Haarlemmermeer wil, dan moet je staan ingeschreven in de...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !