Zojuist heeft de Tweede Kamer ingestemd met de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Maar….. er is door de Tweede Kamer ook geluisterd naar de inwoners van Spaarndam-Oost die eigenlijk liever bij Spaarndam-West worden gevoegd. Dan komen zij onder de gemeente Haarlem te vallen in plaats van onder Haarlemmermeer.
Daartoe is nu een motie aangenomen die een grenscorrectie van Spaarndam beoogt met de volgende tekst:

MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S. 
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat thans het dubbeldorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en deels in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt;
overwegende dat met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer het dorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en deels in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer komt te liggen;

constaterende dat bij de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer discussie is over de positie van het dubbeldorp Spaarndam;

verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam, en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag. 
Van den Bosch Van der Molen Den Boer Van der Graaf

En dat betekent dus dat er alsnog een onderzoek komt naar een grenscorrectie van Spaarndam. En mocht die grenscorrectie er komen, dan valt Spaarndam of volledig onder Haarlem of onder Haarlemmermeer. 
Dat heeft nogal wat consequenties. Denk alleen maar aan raadsleden uit Spaarndam die wellicht na een grenscorrectie onder een andere gemeente vallen dan waarvoor ze als raadslid optreden… 🙂
Maar ook de zo gewenste toegang tot het Noordzeekanaal vervalt dan voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer…

Conclusie: de lobby door VVD (Van den Bosch), CDA (Van der Molen), D66 (Den Boer), en CU (Van der Graaf) vanuit Haarlem / Spaarndam West is sterker geweest dan door deze partijen uit Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Spaarndam Oost. Waar waren jullie, ‘lokale’ collega’s van deze landelijke partijen?

. Lid Van der VeerHLMRZojuist heeft de Tweede Kamer ingestemd met de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Maar..... er is door de Tweede Kamer ook geluisterd naar de inwoners van Spaarndam-Oost die eigenlijk liever bij Spaarndam-West worden gevoegd. Dan komen zij onder de gemeente Haarlem te vallen in plaats van onder...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !