Dat is de uitkomst van een integriteitsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van een van onze gemeenteambtenaren. Een onderzoek dat werd ingesteld op basis van mijn schriftelijke vragen aan het College, die werden doorgeleid naar de Commissie Integriteit van onze gemeente.

Wat was er aan de hand:
Inwoners wisten te vertellen dat rond de renovatie van het Dr. Van Haeringenplantsoen een situatie van dubbele belangen zou kunnen spelen. Een hardnekkig gerucht waarin werd gesuggereerd dat een ambtenaar een privaat belang zou kunnen hebben in de uitvoering ervan omdat hij naast werkzaamheden voor de gemeente, gelijke werkzaamheden in een eigen bedrijf ontplooit.

Fijn dat dit op uiterst correcte wijze werd opgepakt door de gemeente. Na onderzoek hebben zij mij laten weten dat er geen sprake kan zijn van privaat belang. De betreffende ambtenaar heeft de activiteiten die hij naast zijn werkzaamheden voor Haarlemmermeer verricht, eerder gemeld bij de gemeente. De ambtenaar verricht met zijn eigen bedrijf geen werkzaamheden binnen gemeente Haarlemmermeer, bovendien is zijn bedrijfje meer een hobby en daardoor te klein voor werkzaamheden waarvoor de gemeente inhuurt en tot slot is geconstateerd dat er in het desbetreffende project nog helemaal geen werkzaamheden aan een externe partij zijn uitbesteed. Zodra er diensten of werkzaamheden moeten worden ingekocht in het kader van de renovatie, dan zal dit niet door deze ambtenaar worden gedaan, zodat privaat belang wordt uitgesloten en iedere schijn wordt vermeden.

Wij zijn zeer tevreden over de zorgvuldige behandeling én dit antwoord van de gemeente en vertrouwen erop dat de zorgen die bij de inwoners daaromtrent leefden, nu zijn weggenomen.

Tenslotte hechten wij er waarde aan te vermelden dat deze uitkomst ook recht doet aan de status van de betreffende ambtenaar en hiermee zelfs de connotatie ‘vermeende belangenverstrengeling’ naar het rijk der fabelen kan worden verwezen.

. Lid Van der VeerHLMRDat is de uitkomst van een integriteitsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van een van onze gemeenteambtenaren. Een onderzoek dat werd ingesteld op basis van mijn schriftelijke vragen aan het College, die werden doorgeleid naar de Commissie Integriteit van onze gemeente. Wat was er aan de hand: Inwoners wisten te vertellen dat rond...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !