De gemeente Haarlemmermeer heeft geblunderd bij de aankoop van 43 Canadese populieren, die  langs de Grenadierspoort zijn geplant. Dit zorgt voor extreme overlast voor minimaal 398 bewoners van Nieuw-Vennep. En die hebben onlangs een petitie aan verantwoordelijke wethouder Steffens (HAP) aangebonden en gisteravond ingesproken om raadsleden te informeren over het probleem. Onderaan dit artikel kunt u het videofragment terugzien en hier vindt u de webpagina van het actiecommité “Populieren Pluizen Petitie”

Als de desbetreffende medewerker van de gemeente 15 jaar geleden bij het bestellen van de populieren had opgelet, dan waren er géén vrouwelijke Canadese populieren besteld.

Klachten jarenlang niet serieus genomen
De eerste klachten van de bewoners dateren al van 2008, maar werden nooit serieus genomen door aangesproken ambtenaren.

De ambtenaren onderschatten en bagatelliseren al jaren de overlast, zowel in omvang als in duur.

Eerst nu er belangstelling uit de media is voor dit probleem, is er bestuurlijke aandacht. Maar in plaats van een toezegging door de wethouder dat dit probleem wordt opgelost, stelt zij dat ze vier weken nodig heeft om met een antwoord te komen: ze zoekt naar mogelijkheden binnen bestaande regelgeving.

Politiek STERK is van mening dat de problemen en deze bewoners eerder serieus genomen hadden moeten worden en heeft de wethouder al ingefluisterd dat zij aan de gemeenteraad kan voorstellen om bestaande regelgeving aan te laten passen.

Toezegging
Politiek STERK zegt u toe dat wij zelf met een motie zullen komen indien de wethouder in het beloofde antwoord nog steeds geen daadkracht toont door een toezegging om alle bomen te laten kappen onder huidige regelgeving óf hiertoe geen raadsvoorstel aan de gemeenteraad presenteert. Uiteraard met herplanting van andere bomen. Een groene leefomgeving is om meerdere redenen uiterst belangrijk. Dat vinden de inwoners overigens zelf ook.

Deze bomen hadden daar nooit geplant mogen worden. Het blijkt dat er een verkeerde lading populieren is aangeleverd. De vrouwelijke variant pluist namelijk gedurende zo’n zes weken extreem. 

  • De grote hoeveelheid pluizen geeft heel veel hinder en overlast!
  • De pluizen waaien overal in en op. In huizen, in horren en beplanting!
  • Het is niet mogelijk om buiten te zitten, buiten te eten, de was op te hangen of de buitenboel te schilderen!
  • De pluizen van de populieren zijn erg brandbaar!
  • Mensen met hooikoorts, astma en allergieën reageren heftig op de pluizen!

Vele andere gemeenten hebben al erkend dat de pluizende populieren ernstige overlast geven en hebben daarom al actie ondernomen en de bomen gekapt.

Zeewolde (2008), Woubrugge (2009: 18 populieren), Tuitjenhorn (2009: 32 populieren), Almere (2011: 450 populieren),
Den Haag (2013: 253 populieren), Lelystad (2014), Utrecht (2015/2016: 8 populieren), Breda (2016: 40 populieren) en Schijndel (2017).

Gesprek met de wethouder:
Op woensdag 4 april 2018 heeft het comité “Populieren Pluizen Petitie” de 140 petities uitgereikt aan wethouder M. Steffens-van de Water. Daarbij hebben wij ook met haar gesproken. De wethouder erkent de problematiek en is bekend met de locatie. Tijdens het gesprek zijn onder andere de kap van ALLE 43 pluizende populieren als ook de fout van de destijds verkeerd aangeplante vrouwelijke Canadese populieren, zo centraal langs een woonwijk, aan de orde gekomen.

Kap van alle 43 populieren:
De
wethouder merkte op dat de helft van de pluizende populieren langs de Grenadierspoort mogelijk op korte termijn gekapt gaan worden ten einde de overige bomen meer ruimte te geven.

Het kappen van de helft van de aanwezige populieren lost echter het probleem niet op! De helft van heel veel pluizenhinder blijft nog steeds heel veel pluizenhinder en de duur van de pluizenhinder blijft gelijk, ruim ZES weken. De resterende bomen zullen door de verkregen ruimte snel doorgroeien waardoor het probleem nog extremer zal worden.

In 2010 was de overlast al extreem zoals u op de foto’s op onze website kunt zien. De bomen waren toen een stuk kleiner dan nu.

Wij zijn absoluut niet tegen groen, en willen er graag andere bomen voor terug. Maar de hinder van deze specifieke vrouwelijke Canadese populieren is niet meer te tolereren.
Daarom op korte termijn kappen van ALLE 43 pluizende populieren, niet de helft!

Populieren destijds verkeerd aangekocht:
Volgens het comité had men 15 jaar geleden alert moeten zijn en hadden de pluizende vrouwelijke Canadese populieren nooit langs de Grenadierspoort, zo centraal in een woonwijk, geplant mogen worden.

Ook toen was algemeen bekend onder boom/groendeskundigen dat de vrouwelijke Canadese populier heel veel pluizenhinder geeft. De vrouwelijke Canadese populier heeft om die reden een negatief advies als park- straat- of laanboom. Daarom wordt deze vrouwelijke variant van de Canadese populier niet in woonwijken aangeplant, tenzij men bij de desbetreffende gemeente niet oplet…….

Volgens de adviseur van de wethouder zou pas na enige jaren zichtbaar worden met welk soort populieren men te maken heeft.

Voor alle duidelijkheid: Populierenbomen worden door boomkwekers gestekt/gekloond. Zo is bij de boomkweker (en de uiteindelijke oplettende koper) altijd duidelijk welke soort hij krijgt, de pluizende vrouwelijke of de niet pluizende mannelijke variant. De mannelijke Canadese populier geeft namelijk géén pluizenhinder.

Als de desbetreffende medewerker van de gemeente 15 jaar geleden bij het bestellen van de populieren had opgelet, dan waren er géén vrouwelijke Canadese populieren besteld.

Langs de Rinaldolaan, even verderop langs de Venneperweg, zijn rond de zelfde periode wél de mannelijke varianten geplant!
Nu zitten wij met het probleem en willen wij dat het probleem ook door de gemeente opgelost gaat worden.

Videofragement van behandeling in de gemeenteraad: 

 

. Lid Van der VeerHLMRDe gemeente Haarlemmermeer heeft geblunderd bij de aankoop van 43 Canadese populieren, die  langs de Grenadierspoort zijn geplant. Dit zorgt voor extreme overlast voor minimaal 398 bewoners van Nieuw-Vennep. En die hebben onlangs een petitie aan verantwoordelijke wethouder Steffens (HAP) aangebonden en gisteravond ingesproken om raadsleden te informeren over het...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !