Ik heb Jutta Chorus een beetje ontdekt voor mezelf. Haar bespiegelingen welteverstaan. Ditmaal een kort exposé over Pim Fortuyn in haar column (NRC). Te kort naar mijn idee, had graag wat meer gelezen.

Maar zij heeft een punt wanneer het over aanschurken tegen het gedachtengoed van Fortuyn gaat. Door landelijke zowel als lokale partijen. Uitspraken van Fortuyn zijn veeleer te zien als uitingen van een ‘agent provocateur’. Een abstraherend acadeem die het debat op gang wilde brengen. Zich mordicus verzette tegen taboeonderwerpen in de politiek en samenleving. De grenzen van het debat opzocht en zich niet liet ringeloren door kwasten als Melkert, een hijgerige Rosenmüller, een stuntellende Dijkstal, een zich afwendende Balkenende en, op de achtergrond, het zwaarlijvige, bestuurlijke pseudo-geweten van de VVD te weten Opstelten. Bijvoorbeeld, want er waren wel meer coryfeeën van grote partijen die hun afwerende bezweringen over Fortuyn op eigen voetvolk loslieten.

Fortuyn deed en zei wat velen voor ongepast of onmogelijk hadden gehouden. En je hebt wel een dosis intellect nodig om, al was het maar door zijn ijdele hautainiteit heen te kunnen zien.

In het huidige politiek landschap hoef je niet ver te zoeken om op landelijke zowel als plaatselijke partijen te stuitten die zich publiekelijk sterk associëren met Fortuyn. Zichzelf trachten te profileren als (plaatselijke) voortzetting zijn van diens beweging.

Na wat zorgvuldiger te hebben gekeken naar deze, zelfuitgeroepen Fortuynisten moet je vaststellen dat ze nog niet in de schaduw kunnen staan van waar hij voor stond. Partijen die, of intern over elkaar heen buitelen, of xenofoob gedrag tentoonspreiden, of interpretaties annex vertalingen verzinnen van Fortuyns gedachtengoed voor lokaal gebruik. En hij is er niet meer om hen neer te sabelen met zijn scherpe tong en provocerende mimiek.

Fortuyn zou je kunnen lezen als één van de moderne filosofen. Als explicateur van denkrichtingen. Als onaangepast sujet in het openbreken van een vastgeroeste, dogmatische samenleving. Als extraverte vrijdenker zonder wroeging . En als één van de eersten die, beargumenteerd, de gevaren beschreef van de fundamentalistische islam. De rest is recente geschiedenis en hij helaas ook.

 

 

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalIk heb Jutta Chorus een beetje ontdekt voor mezelf. Haar bespiegelingen welteverstaan. Ditmaal een kort exposé over Pim Fortuyn in haar column (NRC). Te kort naar mijn idee, had graag wat meer gelezen. Maar zij heeft een punt wanneer het over aanschurken tegen het gedachtengoed van Fortuyn gaat. Door landelijke...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !