Voorzitter,

Ik had verwacht een nota van de portefeuillehouder te ontvangen, waarin wordt gemotiveerd welke keuzes er zijn gemaakt. Ik ben daar wat teleurgesteld in.

Geen woord over draagvlak onder onze Haarlemmermeerse inwoners, geen woord over het versterken van de economie of over onze concurrentiepositie.

Zo lees ik onder het kopje Warmte en Energie dat strategisch wordt ingezet op aardgasvrij maken van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen. Daar kan ik mij uiteraard in vinden. Maar als ik vervolgens onder hetzelfde kopje de concrete acties doorlees dan worden de Energy Battle en verduurzaming van evenementen opgevoerd. En de focus komt, aldus de nota, te liggen op het zo effectief mogelijk inzetten op projecten die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen.
Voorzitter, dat begrijp ik niet helemaal. Ik zou hebben verwacht dat er concreet wijken of een aantal woningen zouden worden aangewezen om een aardgasloos experiment aan te gaan en zodoende ervaring op te doen. Dan is ook aan het eind van een benoemde periode meetbaar of de doelstelling behaald is.

Bij het onderdeel Grondstoffen en Bouwprogramma mis ik de impact van CO2-uitstoot van het transport van hergebruikte materialen op de doelstelling.
Mooi hoor, zo’n geluidswal bij de Nieuwe Bennebroekerweg. Echt prima, en vooral doorontwikkelen. Maar denk bij dit soort maatregelen ook aan het zoveel mogelijk beperken van het kappen van gezonde bomen, die immers CO2 omzetten in zuurstof. Sterker nog, denk aan het extra aanplanten van bomen.
Niet aan de ene kant inzetten op Duurzaamheid en aan de andere kant CO2-reductie tegenwerken en door falend Groenbeheer.

Kortom, Voorzitter, ik proef uit deze nota een beetje de sfeer van “de eindstreep van dit college is in zicht”. En ik moet u bekennen: ik zie daar ook naar uit. Het wil in de portefeuille Duurzaam maar niet lukken om meetbare doelstellingen te formuleren. Om concrete plannen te maken. Om helder te communiceren. Er is niet duidelijk onderbouwd wat de criteria zijn voor de hier gemaakte keuzen. De doelstellingen zijn niet SMART geformuleerd. Het is opnieuw afwachten voor de Raad wat er dit jaar geconcretiseerd wordt. En dat, Voorzitter, is jammer.

Nog een korte opmerking over draagvlak van duurzaamheid onder onze inwoners.

Wie geld heeft en handig is, strijkt belastingvoordeel op door groen te beleggen, verdient aan de zonnepanelen op het dak en kan pronken met de gesubsidieerde Tesla.
Wie daarentegen huurt en geen geld op de plank heeft voor milieuvriendelijke investeringen, heeft het nakijken.

Als criterium voor het aanbrengen van focus wil ik het college graag een uitspraak van Wiebes meegeven: ‘Liefde gaat door de maag, maar draagvlak door de portemonnee.’

. Lid Van der VeerSTERK in de Raad  Voorzitter, Ik had verwacht een nota van de portefeuillehouder te ontvangen, waarin wordt gemotiveerd welke keuzes er zijn gemaakt. Ik ben daar wat teleurgesteld in. Geen woord over draagvlak onder onze Haarlemmermeerse inwoners, geen woord over het versterken van de economie of over onze concurrentiepositie. Zo lees ik onder het kopje Warmte...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !