Gezamenlijk voorstel linkse oppositie: ‘Maak werkgeverspremie voor flexwerk fors hoger’
De WW-premie die werkgevers voor flexkrachten betalen moet vier keer zo hoog worden als de premie voor werknemers met een vaste baan. Met dat gezamenlijke voorstel hopen SP, GroenLinks en PvdA het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker te maken.

CBS: Hoeveel flexwerkers zijn er?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de manier waarop flexwerkers worden afgebakend. Bij flexwerkers gaat het om twee groepen: werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Hier is uitgegaan van werkenden van 15 tot 75 jaar, ongeacht het aantal uren dat zij werken. En als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
In 2016 waren er ruim 1,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Steeds meer werknemers hebben zo’n overeenkomst. Hun aantal is in de periode 2003-2016 met bijna 750 duizend toegenomen.

Weet je waar je wat aan zou kunnen bijdragen, beste Jesse, Emile en Lodewijk?
Aan het stoppen van obstructie versus wetgeving die de positie van FLEXWERKERS verbetert in plaats van er allemaal tegen te zijn omdat je FLEXWERKEN niet ziet zitten.

Maar wat verzint het Cocktail Trio: de werkgevers uitknijpen die met het tewerkstellen van en opdracht verlenen aan ongeveer 1,8 miljoen werkenden, noem het flexwerkers, ervoor zorgen dat zij hun hypotheek, huur en de boodschappen kunnen betalen.

Wat had je gedacht? Dat hiermee de vaste banen toenemen? Of gieten we het in een nieuwe constructie via detachering of uitzendkracht? Want je denkt toch niet dat werkgevers voornemens zijn ‘fors hogere werkgeverslasten’ te betalen?

Kom eens van je Marxistische paard met de naam Troje.

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalGezamenlijk voorstel linkse oppositie: 'Maak werkgeverspremie voor flexwerk fors hoger' De WW-premie die werkgevers voor flexkrachten betalen moet vier keer zo hoog worden als de premie voor werknemers met een vaste baan. Met dat gezamenlijke voorstel hopen SP, GroenLinks en PvdA het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker te maken. CBS: Hoeveel...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !