Er ligt een plan om in Badhoevedorp aan de Sloterweg 2 het bestaande kantoorgebouw te transformeren tot 27 woningen. Op het bestaande kantoorpand zou een extra verdieping worden geplaatst. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door de Amsterdamsche Vastgoed Combinatie. Zij willen het pand transformeren tot een appartementencomplex met 27 woningen, verdeeld over de begane grond met negen eenheden in combinatie met het souterrain, de eerste verdieping en tweede verdieping elk acht eenheden en een derde verdieping met twee eenheden.

Een goede zaak, lijkt het op het eerste gezicht. Toch zullen wij niet instemmen met het afgeven van een zogenaamde verklaring van geen bezwaar.

Woningen erbij, zeker als er sprake is van leegstand in kantoren, juichen wij toe. Mits er voor de omgeving geen overlast is. Bijvoorbeeld omdat de hoogte van het gebouw schaduw geeft in de aangrenzende tuinen van de overige woningen in de straat. Of omdat er een te grote parkeerdruk komt.

In het bestemmingsplan dat van toepassing is op het gebied staat het volgende te lezen:

De planlocatie ligt in een ‘Wro-zone – Wijzigingsgebied 8’ de bestemmingen van die gronden wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met inachtneming van de volgende wijzigingsregels:

er mag worden voorzien in maximaal 16 woningen, van welk aantal burgemeester en wethouders, indien daartoe aanleiding bestaat, mag afwijken;

het aantal bouwlagen mag niet meer zijn dan drie, met dien verstande dat een vierde bouwlaag wordt toegestaan indien deze bebouwing minimaal drie meter terug ligt vanaf de bouwgrens;

parkeren vindt plaats op eigen terrein, volgens de dan geldende parkeernormen;

Het blijkt dat er in het plan wordt afgeweken van het maximaal aantal woningen, nl. 27 in plaats van 16. Het aantal bouwlagen is meer dan drie, namelijk vier én de nu geldende parkeernormen worden overschreden.

Aan de Sloterweg 22 te Badhoevedorp wordt een kantoorpand getransformeerd naar 25 appartementen en 2 penthouses. Na deze transformatie kan de parkeervraag niet volledig worden opgevangen op eigen terrein. Alleen op werkdagen overdag en zaterdag- en zondagmiddag is het parkeeraanbod op eigen terrein voldoende om in de parkeervraag te voorzien. Op de overige momenten ligt er een claim op het parkeeraanbod in de openbare ruimte:

werkdagavond claim voor 10 parkeerplaatsen;

koopavond claim voor 4 parkeerplaatsen;

werkdagnacht claim voor 9 parkeerplaatsen;

zaterdagavond claim voor 6 parkeerplaatsen.

Aan de hand van een parkeeronderzoek is onderbouwd dat deze claim in de openbare ruimte kan worden opgevangen. In de directe omgeving (maximaal 100 meter loopafstand) lukt dit op geen van de momenten in de week. Dat lukt wel als een iets groter gebied (maximaal 200 meter loopafstand) in ogenschouw wordt genomen. Hierin is nog geen rekening gehouden met een eventuele reductie van maximaal 30% van de parkeervraag van bewoners door het mogelijk inzetten van deelauto’s.

Vervolgens wordt verwezen naar een publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), waarin wordt geclaimd: “de autodelers in Nederland bezitten nu ruim 30% minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen”. 
Dat is een onderzoek onder mensen die vrijwillig aan autodelen doen. Maar dat wil niet zeggen dat zodra autodelen wordt opgelegd of aangeboden aan mensen die daar zelf niet voor kiezen, ook een besparing van 30% oplevert. Een typisch gevalletje van ‘how to lie with statistics’. 

Wij stemmen niet in en zijn zeer benieuwd of omwonenden bezwaar zullen maken tegen deze plannen.

. Lid Van der VeerHLMREr ligt een plan om in Badhoevedorp aan de Sloterweg 2 het bestaande kantoorgebouw te transformeren tot 27 woningen. Op het bestaande kantoorpand zou een extra verdieping worden geplaatst. De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door de Amsterdamsche Vastgoed Combinatie. Zij willen het pand transformeren tot een appartementencomplex met 27...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !