Op verzoek van Dick Blom (CDA) en Lid van der Veer werd een concept nota Bodembeheer in de gemeenteraad besproken:

 

Voorzitter,

Bodembeheer, dat klinkt als een saai onderwerp. En zo begon ik eerlijk gezegd dan ook de voorliggende nota te lezen. Met in het achterhoofd dat er weinig spannends in zou staan. Het college had dit stuk immers niet laten agenderen ter bespreking door de raad.

Maar bodembeheer had al wel onze aandacht. Dat is ook de reden dat wij bij de VOR een amendement indienden. Wij vroegen aandacht voor het rijksonderzoek dat op dit moment plaatsvindt naar vervuiling van grond onder en in de buurt van kunstgrasvelden. Dit onderzoek wordt niet voor niets gehouden, er zijn aanwijzingen dat grond onder en in de buurt van kunstgrasvelden gesaneerd moet worden. Dit kan een enorme financiële strop voor gemeenten opleveren.
Maar behalve mijn collega’s van het CDA en SRH vond mijn verzoek geen gehoor bij de rest van de raad. Ook niet bij de partijen die zichzelf als ‘groen’ betitelen. En ook niet bij de partijen die zich profileren als ‘lettend op de centjes’.
Ik ben daar nog steeds verbaasd over.

Goed, voorzitter, in stukken probeer ik altijd eerst de input van deskundigen te lezen. In het geval van bodembeheer zijn dat onze agrariërs. Zij weten als geen ander hoe het gesteld is met onze bodem en hoe we daar het beste duurzaam mee om kunnen gaan. Immers, Nederland heeft de beste boeren ter wereld, en daar mogen we wat mij betreft trots op zijn.
Dus las ik over het uitbaggeren van slootjes. En over het bewaren van de bagger op het weiland op het aangrenzende perceel. Maar nergens kwam ik een mening of inbreng van bijvoorbeeld LTO hierover tegen. Hoe zit dat, college? Heeft u ze niet uitgenodigd om te participeren?

Ook lees ik dat er een zienswijze is ingediend. Maar waar die zienswijze uit bestaat en hoe het college de zienswijze beoordeelt, heb ik niet kunnen vinden. Vraag aan het college waarom dit niet in de nota is opgenomen en om de raad deze info ter beschikking te stellen.

Voorzitter, hergebruik van grond, zodat minder materiaal hoeft te worden afgevoerd of gestort en minder grond hoeft te worden gewonnen en aangevoerd, begrijpen wij goed in het kader van duurzaam omgaan met onze bodem.
Hergebruik dat uitgaat van een gesloten grondbalans en het hergebruik van grondstoffen binnen de gemeentegrenzen past daarin.

Dan blijkt uit de nota dat in sommige gebieden in onze polder de grond – en ik citeer – “verdacht is op het voorkomen van specifieke stoffen die niet in het standaard stoffenpakket zijn opgenomen”.
Dat zal ik even vertalen, beste collega’s: dat is grond die vervuild is.

De gemeente heeft enkele termen geïntroduceerd die de ernst hiervan wat bedekken. Zo hebben we ‘schone grond’, en wordt overwegend schone grond ‘kwaliteit wonen’ genoemd. En vervuilde grond ‘kwaliteit industrie’.

De ‘industriegrond’, dus de vervuilde grond, mag niet worden gebruikt in gebieden waar bijvoorbeeld grond nodig is voor woningbouw. Daarvoor is het te zeer vervuild. Maar kan bijvoorbeeld wel als dijkopvulling worden gebruikt. Of als ophoging voor heuvels in recreatiegebieden.

Zo wil de gemeente graag vervuilde grond gebruiken voor de aanleg van heuvels in PARK21.
Maar juist PARK21 wordt een mix van recreatie met boerenbedrijf. En dus wil ik weten hoe agrariërs daarover denken. Zien zij hierdoor risico’s? Bijvoorbeeld voor hun landbouw? Of door de druk op de onderliggende zoutkwellen?

En dan wordt mijn verbazing nog groter: want het blijkt dat in onze polder te weinig  grond is om de heuvels in PARK21 te creëren. En om dat op te lossen, besluit het college dan om vast te stellen dat we ook buiten onze gemeentegrenzen vervuilde grond mogen betrekken. Aldus wordt het beheergebied uitgebreid met Amsterdam.

Vervolgens volgt er een hele uitleg waarom dit zo handig is: Amsterdam hanteert dezelfde klassificaties voor grond als Haarlemmermeer.

Maar beste mensen, dat is nogal niet wat.

Amsterdam dumpt haar industriegrond in Haarlemmermeer, in PARK21. Dus we krijgen niet alleen het toeristenoverschot uit Amsterdam, maar ook de vervuilde grond.

Dat vind ik sessiewaardig. En daarom heb ik met college Blom deze sessie aangevraagd. Hoe denkt u daar over? Haarlemmermeer als afvoerputje van Amsterdam?

En daar blijft het niet bij, want het college beoogt een langdurige samenwerking en er is sprake van dat in een later stadium zelfs wordt uitgebreid met nog andere gemeenten.
Vervuilde grond wordt dus getransporteerd naar de gemeente met de meeste ruimte. Drie keer raden wie dat is.

Hoe zit dat dan in dat kader van duurzaamheid? Het uitbreiden van de transportafstand van vervuilde grond zorgt voor een aanzienlijke toename van de uitstoot van CO2. Exact de reden waarom we onze bagger niet transporteren maar op direct aangrenzende weilanden opslaan.

Dit is tegenstrijdig beleid!

Collega’s, ik heb veel moeite met het vaststellen van deze nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart. Zeker omdat de nota in beginsel is opgesteld voor een periode van 10 jaar en de kwaliteitskaart voor 5 jaar. En eenmaal gemaakte afspraken, zijn lastig terug te draaien.

In dat kader nog een laatste vraag aan het college: is hierover al een overeenkomst met Amsterdam? Mondeling of schriftelijk? Die ontvangen wij graag.

Collega’s, wij worden steeds meer de speelbal van Amsterdam. Wat mij betreft is dat een ongewenste ontwikkeling!

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadOp verzoek van Dick Blom (CDA) en Lid van der Veer werd een concept nota Bodembeheer in de gemeenteraad besproken:   Voorzitter, Bodembeheer, dat klinkt als een saai onderwerp. En zo begon ik eerlijk gezegd dan ook de voorliggende nota te lezen. Met in het achterhoofd dat er weinig spannends in zou...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !