Weet u, ik ben beslist geen confessioneel. Heb zelfs sterke bedenkingen tegen vermenging van kerk en staat. Staatkundig en in het kader van de Trias Politica welteverstaan.
Ook zie ik de uitwassen wel van kerkelijke instituties. Het rijke Rome, de paternalistische gedragingen van de ouderlingen op de Veluwe, het misbruik, de onderdanigheid van gelovigen en het ‘grote boek’ dat voorschrijft hoe te leven van wieg tot graf. Bijbel, Koran, Tora of de Diamantsoetra. Identiek.

Maar in het intermenselijke verkeer, het individuele stelsel van normen en waarden, de praktische invulling van de levensovertuiging kan ik regelmatig kijken naar de schier eenvoud waarmee gelovigen in de wereld staan. Zo ook in de politiek.

Een goed voorbeeld is onze minister van landbouw en visserij Carola Schouten.
Zeg me dat het niet zo is (Frank Boeijen) maar haar onomwonden hang naar rechtvaardigheid en eenvoud maakt me jaloers. De wijze waarop zij binnen twee weken een nieuwe richting dicteert in de al jaren slepende mestfraude bijvoorbeeld.
Hoe dit effectief gaat uitpakken weten we nog niet maar in een paar weken is er al meer bewogen dan in jaren ervoor.

Zou er toch een God zijn? Of leeft God in de menselijke ziel mits deze oprecht genoeg is?

Foto: Merlijn Doomernik

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalWeet u, ik ben beslist geen confessioneel. Heb zelfs sterke bedenkingen tegen vermenging van kerk en staat. Staatkundig en in het kader van de Trias Politica welteverstaan. Ook zie ik de uitwassen wel van kerkelijke instituties. Het rijke Rome, de paternalistische gedragingen van de ouderlingen op de Veluwe, het misbruik,...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !