Tientallen hoogleraren maken brandhout van de toevoegingseisen voor biobrandstoffen aan reguliere diesel.

Het voert te ver om de vele artikelen hierover te citeren, dus een korte opsomming van de tegenargumenten:

 • Biobrandstoffen uit voedselgewassen hebben negatieve invloed op klimaat, natuur, mens den dier;
 • Circa 2 maal zoveel CO2 uitstoot als fossiele brandstoffen door kappen van bossen en planten van deze gewassen op sterk koolstofhoudende grond anders rendeert het niet;
 • Ook veen- en graslanden moeten eraan geloven om aan de vraag naar biobrandstoffen te voldoen;
 • De verbrandingsefficiency van dieselmotoren vermindert door de toevoeging van biobrandstoffen uit graan, mais, suikerbieten of frituurvet. Met als gevolg meer uitstoot en verhoogde ondehoudscycli;
 • De monoculturen van palmolieplantages (46% wordt geïmporteerd om toe te voegen aan diesel dus niet voor consumptie) verwoesten de gronden en waterhuishouding in het gebied;
 • Fiscale tegemoetkoming aan brandstofleveranciers omdat 1 liter biobrandstoftoevoeging mag tellen als 2 liter in het rekenmodel voor duurzaamheidspunten. Een mooie winstpakker als je ook nog bedenkt dat je duurzaamheidspunten mag verhandelen;
 • De hoge component toevoeging frituurvetten aan biodiesel wordt in Nederland niet door de patatkramen geleverd. Dus geïmporteerd. Met op diesel rijdende grote tankwagens;
 • De EU 10%-verplichting van toevoeging biobrandstof aan gewone diesel zet de reguliere voedselproductie onder druk;
 • Toegevoegde biobrandstoffen hebben een hogere emissie doordat het telen van het gewas een hoge emissie geeft, ook wel indirecte uitstoot genoemd;
 • De financiële prikkels in de frituurvetketen zijn uiterst gevoelig voor fraude. Ook door het toevoegen van resten verdunde zware stookolie en andere brandbare chemicaliën;
 • Het is de (Europese) politiek die goede sier wil maken met deze klimaatmaatregelen maar het effect is negatief en de kosten worden afgewend op de consument, u en ik dus.

Ik heb in de vele (wetenschappelijke) artikelen niet één reëel argument kunnen vinden waarom we schaarse voedselgewassen in onze tank moeten stoppen, of het moet het toevoegen van ethanol aan benzine zijn, maar daarover stuitte ik op nogmaals een berg tegenwerpingen.

P.S. weet u dat zonnebloemolie per liter bij de voordeelsupers (zeker in de aanbieding) goedkoper is dan 1 liter diesel? Wel een beetje gesjouw en u ruft als een frietkot 😊

 

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalTientallen hoogleraren maken brandhout van de toevoegingseisen voor biobrandstoffen aan reguliere diesel. Het voert te ver om de vele artikelen hierover te citeren, dus een korte opsomming van de tegenargumenten: Biobrandstoffen uit voedselgewassen hebben negatieve invloed op klimaat, natuur, mens den dier; Circa 2 maal zoveel CO2 uitstoot als fossiele...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !