Leestip: een uitgebreid artikel met interviews in het Haarlems Dagblad over economische daklozen in Haarlemmermeer. Politiek STERK vraagt hier al maandenlang aandacht voor, zie Economische daklozen ook in Haarlemmermeer. Pleidooi voor een Short Stay Hostel.

Vaak zijn dit gescheiden mannen die hun ex-vrouw in de echtelijke woning achterlaten en zelf op zoek gaan naar een eigen woonplek. 
In deze tijden van grote woningnood is dat een hele lastige, zo niet onmogelijke, opgave. En dus raken zij dakloos. Uit antwoorden op mijn schriftelijke vragen aan het College blijkt dat er zo’n 435 mensen (dreigend) dakloos zijn in Haarlemmermeer.

De gemeente Haarlemmermeer raadt eerst aan om zelf in je eigen omgeving onderdak te vinden. Dat lukt vaak wel, maar voor een korte periode. Even de zolder gebruiken van een familielid, of als een vriend op vakantie is zolang op zijn huis ‘passen’. Maar dat biedt geen werkelijke oplossing. Een urgentieverklaring krijgen deze mensen echter niet; zij raken dakloos door een levensgebeurtenis en niet door bijvoorbeeld verslavingsproblemen. Zij komen gewoon op de wachtlijst, wat betekent dat je na ongeveer 9 jaar eindelijk een sociale huurwoning kunt betrekken.

Deze mensen staan onder gigantische druk om een woonplek te vinden. Hebben een verblijfadres nodig om zodoende voor officiële instanties bereikbaar te zijn. Hebben ze dat niet dan stapelen de problemen zich pas echt op. Psychische, fysieke, financiële en sociale problemen nemen dan toe en van ‘zelfredzaamheid’ – het toverwoord van officiële instanties – is dan al snel geen enkele sprake meer.

Deze escalatie kost de maatschappij heel veel geld. Geld dat bespaard kan worden als we deze mensen op korte termijn een tijdelijk onderkomen bieden (dat ze ook nog eens zelf betalen). Even op rust laten komen, alles op een rijtje zetten en dan met een goed plan van aanpak werken aan een oplossing.

In andere steden wordt dat al onderkend en zijn short stay hostels beschikbaar voor dit soort gevallen.  Het enkel stellen, zoals het College nu doet, dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven is zwaar onvoldoende. Zo ga je niet met je inwoners om!
Deze mensen nemen verantwoordelijkheid door gewoon huur te betalen voor hun huisvesting en door zich te conformeren aan een plan van aanpak. 

Hoogste tijd dat ook Haarlemmermeer haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor voldoende aanbod van woningen voor daklozen. Het is beschamend dat deze schrijnende problematiek voorkomt in zo’n rijke gemeente! 

U mag rekenen op een Politiek STERK vervolg hierop!

. Lid Van der VeerHLMRLeestip: een uitgebreid artikel met interviews in het Haarlems Dagblad over economische daklozen in Haarlemmermeer. Politiek STERK vraagt hier al maandenlang aandacht voor, zie Economische daklozen ook in Haarlemmermeer. Pleidooi voor een Short Stay Hostel. Vaak zijn dit gescheiden mannen die hun ex-vrouw in de echtelijke woning achterlaten en zelf...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !