Het zal toch niet waar zijn, hoop ik! Want dat is wat vandaag in de media verschijnt.

ZZP’ers die voor grote bedrijven werken, lijden daaronder, merkt Maarten Post van ZZP Nederland. „Grote bedrijven durven niet te bewegen zolang ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dat betekent dat dit nog altijd opdrachten kost.”

De regels voor ZZP’ers zijn al anderhalf jaar een blok aan het been. In het regeerakkoord staat dat er straks scherper onderscheid gemaakt zal worden tussen wie eigenlijk in loondienst hoort te zijn en wie duidelijk ZZP’er is. Voor de grote groep die daartussen valt, moet echter nog uitgewerkt worden wat hun formele situatie wordt. Het kabinet gaat daar ruim de tijd voor nemen!

Walgelijk. Het vorige kabinet Rutte had wel de tijd om alle rechtszekerheid onder de status van ZZP’ers uit te trekken door een volkomen onwerkbare wet DBA in te voeren ter vervanging van de VAR-verklaring die in ieder geval nog enige duidelijkheid verschafte over de zelfstandigheid van de ZZP’er voor zowel betrokkene als opdrachtgever.
Daarna werd de wet niet ingetrokken al bleek deze volkomen onwerkbaar, nee er werd een mortuarium ingesteld. Dus alsnog opdrachtgevers die flinke naheffingen vrezen en zelfstandigen die opdrachten mislopen. Dus een lawine aan schijnconstructies was het antwoord uit de markt. Payroll en detacheringsbedrijven die gratis meeprofiteren als tussenstation voor zelfstandigen. Banken die uiterst terughoudend zijn in het verstrekken van een hypotheek. De onbetaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze zelfstandigen laat staan de schier onmogelijke opgave zich tegen betaalbare kosten te verzekeren voor pensioen.

WE HEBBEN HET HIER OVER MEER DAN 1,4 MILJOEN MENSEN DIE VOOR EIGEN REKENING EN RISICO AAN HET WERK ZIJN EN EEN ONMISBARE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaan binnenkort met ZZP-organisaties rond de tafel om te bespreken hoe zoveel mogelijk zekerheid kan worden geboden. Zum Kotsen, zeggen de oosterburen.

En dit alles onder leiding van de VVD, de liberale partij die zich zo inspant voor de ondernemer, althans dat beweren zij zelf. Het is een grof schandaal wanneer ZZP’ers inderdaad tot 2020 moeten wachten op een fatsoenlijke status en dito rechtszekerheden.

Rutte is goed voor het grootkapitaal. Beleggers en multinationals. Schrapt dividendbelasting.

Vandaag is onze ‘wereldleider’ erg druk met het overhalen van volkomen onbetrouwbare Afrikaanse regimes om, met een flinke zak geld, de asielinstroom te stoppen. Wat heeft dat er nou weer mee te maken, zegt u nu. Helemaal niks! Evenals wat hij en zijn krampachtig samengestelde ploeg doen voor ZZP’ers. Ook helemaal NIKS!

Foto: logo van webpagina Stichting ZZP Nederland

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalHet zal toch niet waar zijn, hoop ik! Want dat is wat vandaag in de media verschijnt. ZZP’ers die voor grote bedrijven werken, lijden daaronder, merkt Maarten Post van ZZP Nederland. „Grote bedrijven durven niet te bewegen zolang ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dat betekent dat dit...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)