Een terechte vraag van Marc van Gurp als reactie op onze feestbanner op Facebook van 10.000 views sinds de start van deze webpagina.

Beste Marc, je raakt hier het hart van onze interne discussie. Persoonlijk heb ik voorkeur voor het plaatsen van bijdragen met naam en functie. Sinds onze start en het groeien van het netwerk van vakspecialisten hebben wij het hier, in verschillende samenstelling, meermaals over gehad. Ook in verband met de ‘communicatiestrategie’ als je dat zo mag noemen.

Onze achterban bestaat momenteel uit een groep professionals. Werkzaam bij politie en justitie, op de universiteit, in de reguliere en ggz-zorg, universitair en middelbaar onderwijs, een vijftal zelfstandig ondernemers uit de zakelijke dienstverlening (juridisch/notariaat, accountancy, HRM Executive search en coaching), fijnmetaal en medische technologie, één CEO en CFO en drie adviseurs met een leidinggevende positie bij de landelijke of gemeentelijke overheid.

De contacten zijn nagenoeg allemaal afkomstig uit netwerken waarmee ik voordien geen verbinding had maar zijn geënthousiasmeerd door ons lokale initiatief, de helderheid die eruit spreekt én, bovenal, het werken naar een experiment van politieke vernieuwing in de lokale democratie. Mits Politiek STERK de komende verkiezingen voldoende zeggenschap weet te bevechten.

Waarom vooralsnog de titel correspondent? Met een streep onder vooralsnog.

1)      Enkelen bieden hun hulp en sympathie echter willen geen publiekelijke professionele binding. Willen adviseur, correspondent of researcher zijn maar hebben geen enkele politieke aspiratie;

2)      Enkelen zijn daarnaast opgetogen over mijn persoonlijke strijd tegen de aantijgingen die zijn te lezen in de media, wachten op de afloop ervan en zijn hierom nog voorzichtig zich met naam en toenaam te verbinden. Beslist een factor die momenteel gevoelig ligt;

3)      Wellicht de hoofdreden is: het merendeel van onze kanjers is de mening toegedaan dat we, of met z’n allen publiek gaan, of voorlopig leveren onder de titel ‘correspondent’ als het om de bijdragen voor de webpagina gaat;

4)      Een aantal heeft zich bereid verklaard naar voren te treden, bijvoorbeeld als inspreker op een vaktechnisch onderwerp, zodra dit in de raad ter agenda voorligt.

Je vraag verdient een transparant dus uitgebreid antwoord. Ik hoop bij deze.

Hartelijke groet,
Anneke van der Veer

. politiekSTERKover STERKEen terechte vraag van Marc van Gurp als reactie op onze feestbanner op Facebook van 10.000 views sinds de start van deze webpagina. Beste Marc, je raakt hier het hart van onze interne discussie. Persoonlijk heb ik voorkeur voor het plaatsen van bijdragen met naam en functie. Sinds onze start en...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)