Onze bijdrage over de monitor waaruit je kunt lezen hoe de transformatie in het sociaal domein in Haarlemmermeer zich ontwikkelt:

Sessie

Datum:           9 november 2017
Onderwerp:  De TransforMeerMonitor Sociaal Domein 2016
Spreektijd:    3 minuten          

       

Voorzitter,

Onze complimenten voor de monitor. Een waardevol sturings- en controle-instrument voor de gemeenteraad.

Wel spreken wij de hoop uit dat de monitor verder wordt uitgewerkt met prestatie-indicatoren. Daar kan je in vastleggen wat je streven is. Bijvoorbeeld een afname van het percentage volwassenen met overgewicht met x procent. De bijbehorende beleidsvraag is dan “Welk aandeel van de bewoners in Haarlemmermeer heeft gemeentelijke ondersteuning uit het sociale domein nodig”. Met als kerndoelstelling de mensen deze zorg dan ook te bieden.

Voorzitter, modellen voor indicatoren zijn al ruimschoots landelijk beschikbaar, we hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden. Voordeel hiervan is dat je nog beter beleid kunt baseren op feiten. Beleidspijlers, doelstellingen, indicatoren, resultaten en verworven inzichten moeten snel en eenvoudig inzichtelijk zijn. Hiervoor hebben we al eerder, door middel van recente schriftelijke vragen, aandacht gevraagd.

Voorzitter, wat ons opvalt in het voorliggende stuk is de toename van cliënten met dagbesteding maar tegelijk de afname van het aantal dagdelen. Dat lijkt tegenstrijdig. Wil de portefeuillehouder dat toelichten? Ook ben ik benieuwd naar de financiële consequenties van de mindere afname van het aantal dagdelen. Concreet: waaraan besteedt u het geld dat hier nu niet aan wordt uitgegeven.

Ik wil meteen een vurig pleidooi houden voor een goed aanbod dagbesteding. Uit talloze onderzoeken blijkt dat het betrokken houden bij de samenleving van mensen die zorg behoeven, heel veel oplevert. Niet alleen is dit goed voor het welbevinden van deze mensen, ook levert dit een besparing op diezelfde zorgkosten op. Aangetoond is dat hiermee veel psychosociale en gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen.

Wij zijn dus ook zeer verheugd over de laagdrempelige dagactiviteiten in de buurt. Voor deze mensen speelt het sociale leven zich vooral daar af.

Daar wonen de mantelzorgers die regelmatig naar de oudere buurvrouw omkijken. Daar wonen mensen die je van vroeger kent of die je ontmoet op de dagbesteding; een vertrouwd gevoel.

Ook van belang is dat we zorgen dat we noodwoningen kunnen bieden aan spoedzoekers. Bijvoorbeeld aan de meneer die na een scheiding zijn vrouw en kinderen in de huurwoning liet wonen en zelf zolang in zijn camper ging slapen. Een ongewenste situatie. Of aan de persoon die om financiële problemen dakloos werd.

Deze mensen moet je geen nachtopvang bieden tussen de drugsverslaafden in Haarlem. Ik pleit ervoor om ook een noodvoorziening in Haarlemmermeer te openen, want onze gemeente wordt te groot om hiervoor geen acute voorziening te hebben.

Voorzitter, als laatste, in 2016 houden we 6 ton over. Is dat doorgeschoven naar 2017, met dezelfde allocatie (Zorg en Werk)? Ik kon zo snel niet uit de cijfers halen wat daarmee gebeurt.

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadOnze bijdrage over de monitor waaruit je kunt lezen hoe de transformatie in het sociaal domein in Haarlemmermeer zich ontwikkelt: Sessie Datum:           9 november 2017 Onderwerp:  De TransforMeerMonitor Sociaal Domein 2016 Spreektijd:    3 minuten                   Voorzitter, Onze complimenten voor de monitor. Een waardevol sturings- en controle-instrument voor de gemeenteraad. Wel spreken wij...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)