Over Ajax, Feyenoord, Og3ne en over de veiligheid op de Ringdijk

. Lid Van der VeerSTERK tvOver Ajax, Feyenoord, Og3ne en over de veiligheid op de RingdijkPolitieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)