UPDATE

Antwoord College op 30 november 2017: 2563381 Beantwoording informatieve vragen Lid van der Veer over het definitieve renovatieplan Dr. Van Haeringenplantsoen

In de brief van 27 november jl. met kenmerk X2017.55597 heb ik uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van het participatietraject over de renovatie van het Dr. Van Haeringenplantsoen. In deze brief heb ik aangegeven dat de werkzaamheden voor de eerste fase nog dit jaar starten. Dat betreft de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de technische werkvoorbereiding, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. De uitvoeringswerkzaamheden starten daarna.

Gelet op het startmoment van de uitvoeringswerkzaamheden heeft u dus als raad, indien u dat nog nodig acht, voldoende tijd om een mening te vormen over het gehouden participatietraject.

 

28 november 2017
Schriftelijke spoedvragen van Lid Van der Veer: SPOED – Schriftelijke Vragen Lid Van der Veer over definitieve renovatieplan Dr. van Haeringenplantsoen


Geacht college,

Gisteren ontvingen wij uw brief waarin u de leden van de gemeenteraad meedeelt dat u, na beoordeling van de tweede participatieronde, het definitieve renovatieplan Dr. Van Haeringenplantsoen heeft vastgesteld.

In eerdere discussies in de Raad is naar voren gekomen dat meerdere fracties het participatietraject rondom het renovatieplan afwachtten teneinde zich een (politieke) mening hierover te vormen. In uw brief schrijft u dat u nog dit jaar zult starten met de renovatiewerkzaamheden. Dat houdt in, gezien het feit dat het nu al 28 november is, dat de kettingzaag ieder moment gestart kan worden.

Hiermee mijn dringende oproep om de gemeenteraadsleden in de gelegenheid te stellen zich een mening te vormen over het gehouden participatietraject in relatie tot uw renovatieplan en dit in gezamenlijkheid richting college te kunnen uiten alvorens de werkzaamheden te starten. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is de raadsvergadering die op 7 december a.s. gepland staat.

De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld zijn controlerende taak te kunnen uitvoeren alvorens u uw besluit ten uitvoer brengt.

Graag ontvang ik uw antwoord met de meeste spoed.

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer

 

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadUPDATE Antwoord College op 30 november 2017: 2563381 Beantwoording informatieve vragen Lid van der Veer over het definitieve renovatieplan Dr. Van Haeringenplantsoen In de brief van 27 november jl. met kenmerk X2017.55597 heb ik uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van het participatietraject over de renovatie van het Dr. Van Haeringenplantsoen. In...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)