Ieder nieuw Kabinet heeft behoefte aan een slogan. Een marketingterm waarin strategie, visie en missie zijn verpakt. Die aanslaat en een sfeerbeeld oproept. Omdat reclametermen moeten raken aan emotie.

Vertrouwen in de zin van

  • Zich verlaten op
  • Uitgaan van
  • Geloof hebben in
  • Rekenen op
  • Fiducie hebben in

Toekomst in de zin van

  • De tijd na nu
  • Dat wat voor ons ligt
  • Vooruitzicht
  • Perspectief
  • Wat in het verschiet ligt

Hebben we vertrouwen in de toekomst?

Jazeker, het vertrouwen in wat komen gaat, is groot. Omdat we een prachtig land hebben waar in de kern niets mis mee is. Een sterke economie, goede gezondheidszorg, pluriform onderwijs, mooie steden en een nog mooier platteland. Rivieren en kanalen. Kunst en cultuur. Een gemêleerde bevolking. Internationale oriëntatie en een democratisch en juridisch systeem waarmee je mondiaal voor de dag kunt komen.

Wellicht nog het grootste pluspunt is de Nederlandse bevolking. Die, ondanks grote verschillen in denken en doen, onbaatzuchtig op de bres springt wanneer er grote noden zijn, in binnen- of buitenland, groot of klein.

Ik ga beslist niet voorbij aan de vele zaken die verbetering behoeven. Ongelijk- en ongerechtigheden die erin zijn geslopen en slechts met grote inspanningen eruit uitgebeiteld kunnen worden.

Maar of ik vertrouwen heb in de toekomst in relatie tot een dikke drie jaren Rutte III…?

Mwah, daarvan ben ik verre van zeker…

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalIeder nieuw Kabinet heeft behoefte aan een slogan. Een marketingterm waarin strategie, visie en missie zijn verpakt. Die aanslaat en een sfeerbeeld oproept. Omdat reclametermen moeten raken aan emotie. Vertrouwen in de zin van Zich verlaten op Uitgaan van Geloof hebben in Rekenen op Fiducie hebben in Toekomst in de zin...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)