Het Schipholfonds draagt bij aan sportief bewegen in de omgeving van Schiphol.

Citaat jaarverslag 2016:

In 2016 hebben wij 103 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van € 459.182, waarvan 5 bijzondere en 54 donaties in het kader van de speciale jeugdactie. Afgezet tegen de bijdrage van € 500.000 die wij hiervoor van Schiphol Group ontvingen, hebben wij 91,8% kunnen toewijzen aan deze projecten in de omgeving van Schiphol. In 2016 hebben wij in totaal 143 aanvragen en 320 jeugdaanvragen ontvangen. De bestuursleden, met uitzondering van de Royal Schiphol Group afgevaardigde, ontvangen een vaste onkostenvergoeding per opkomst, doch met een vooraf vastgesteld maximum per jaar. De bestuursleden bezoeken reguliere vergaderingen (waar de vele aanvragen en lopende zaken worden beoordeeld). Daarnaast worden er ter voorbereiding van de besluitvorming voor bijzondere aanvragen extra vergaderingen en bezoeken georganiseerd. Ook zijn er altijd bestuursleden aanwezig bij alle uitreikingen van de donaties. Deze vinden bij algemene donaties plaats op de luchthaven en bij bijzondere donaties bij de ontvanger zelf.

Citaat HCNieuws:

Bestuursleden van Het Schipholfonds hebben gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst op Schiphol 43 donaties uitgereikt voor een totaal bedrag van 80.937,72 euro.
Deze donaties werden gegeven aan 37 sportverenigingen met winnaars uit de jeugdronde 2017 en zes organisaties die een algemene donatie aanvroegen bij het fonds.
De jeugdronde https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/de-uitslag-van-de-schipholfonds-jeugdronde-2017/ staat los van de normale aanvraagrondes en geeft verenigingen de kans op een extra donatie. Jeugdleden tussen 6 en 16 jaar konden een aanvraag doen voor een maximumbedrag van 5.000 euro. Er kwamen bij het Schipholfonds 75 aanvragen binnen, de helft is dus gehonoreerd.

En wat helemaal een opsteker is: het bestuur bestaat nu eens niet uit bestuurlijke bobo’s maar een leuke, gevarieerde en betrokken groep mensen van divers pluimage:

Tom Egbers (voorzitter), sportjournalist en presentator
Heleen L. Kuijten-Koenen (penningmeester), directeur Human Resources Royal Schiphol Group
Monique Hollenkamp (bestuurslid), Communicatieadviseur
Floris E. Vels (bestuurslid), Kabinetschef/Manager External Affairs Gemeente Haarlemmermeer
Rolf Groot (bestuurslid), Adviseur Biomassa, Natuurlijk Advies
Olga Vossen-de Joncheere, Ambtelijk secretaris.

Thank you so much & keep up the good work guys!

 

 

. Van een van onze correspondentenHLMRHet Schipholfonds draagt bij aan sportief bewegen in de omgeving van Schiphol. Citaat jaarverslag 2016: In 2016 hebben wij 103 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van € 459.182, waarvan 5 bijzondere en 54 donaties in het kader van de speciale jeugdactie. Afgezet tegen de bijdrage van € 500.000 die...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)