In Haarlemmermeer werd gestart met een uniek demonstratieproject. Energiebesparing én verantwoorde opslag van zelfopgewekte zonnestroom.
Aldus te lezen in de landelijke media en op de webpagina van TegenStroom, waarvan het volgende citaat: 

35 Bewoners die wonen in Rijsenhout aan, in de buurt van de buurtbatterij (T-kruising Lijzijde/Schipperskade) doen mee. Ze hebben allemaal zonnepanelen van Tegenstroom op hun dak. De stroom die ze zelf opwekken, maar niet gelijk gebruiken wordt opgeslagen in de buurtbatterij. Ze halen de stroom eraf, als ze hem nodig hebben. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de eigen opgewekt energie.

Een app laat zien wanneer er energie wordt opgeslagen in de buurtbatterij en wanneer een bewoner energie uit de batterij gebruikt. Daarnaast geeft de app inzicht in het energiegebruik en helpt bewoners om energie te besparen.

Het lokaal opslaan van zonnestroom in de ‘buurtbatterij’ doen we om lokale opwekking goed te regelen. Een buurtbatterij is een centrale batterij in de wijk. Hiermee wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Op een later moment kan je die energie er weer uit halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie. 

De buurtbatterij is geplaatst door netbeheerder Liander. Liander is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnetwerk. Dat is gemaakt om elektriciteit te leveren aan huizen en niet voor het terug leveren van grote hoeveelheden zelf opgewekte stroom. Dat is nu nog geen probleem, maar als we nóg meer zelf gaan opwekken (en dat willen we!), kan het elektriciteitsnet overbelast raken. Daarom willen we nu proberen of we zonnestroom lokaal kunnen opslaan in een batterij in de buurt om het elektriciteitsnet te ontlasten. Liander kijkt hoe het net reageert op de grote hoeveelheid zonnestroom die onze 280 panelen opwekken en gaat berekenen of dat goedkoper is dan nieuwe kabels neerleggen. Een buurtbatterij kan helpen het elektriciteitsnet betaalbaar te houden.

Naast de buurtbatterij testen we ook opslag van zonnestroom in huisbatterijen. 50 Huizen in Haarlemmeermeer worden uitgerust met een batterij voor energieopslag in huis, in een huisbatterij. Naast opslag, helpen we de deelnemers ook met het besparen van energie. Daarvoor krijgen de bewoners die meedoen later een energiemanager die ‘Lyv Dash’ heet. ‘Lyv Dash’ helpt om bewuster om te gaan met je energie doordat je inzicht krijgt in je eigen opwek en verbruik. De meeste energiemanagementsystemen maken alleen elektriciteitsgebruik inzichtelijk. Met ‘Lyv Dash’ krijg je ook inzicht in gebruik van gas, water én je eigen opwek met zonnepanelen.

Weliswaar een pilot, want zo begint technische innovatie, maar niet minder een super initiatief. Reeds vaak hameren wij op slimme oplossingen in het kader van duurzaamheid en alternatieve energie. Ook op het bereikbaar maken van nieuwe technieken voor de inwoners en ondernemers. En het conserveren van onze mooie polder, tegengaan van overlast door onbezonnen en grootschalig gebruik te maken van technieken uit de vorige eeuw (windmolenparken) maar in te zetten op lokale, hoog-innovatieve ontwikkelingen.

Er is, letterlijk, een wereld mee te winnen!

. Van een van onze correspondentenHLMRIn Haarlemmermeer werd gestart met een uniek demonstratieproject. Energiebesparing én verantwoorde opslag van zelfopgewekte zonnestroom. Aldus te lezen in de landelijke media en op de webpagina van TegenStroom, waarvan het volgende citaat:  35 Bewoners die wonen in Rijsenhout aan, in de buurt van de buurtbatterij (T-kruising Lijzijde/Schipperskade) doen mee. Ze hebben...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)