Vanmiddag kwam een keurige brief van het College dat het proces van besluitvorming over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout nog even aan wat bewerking onderhevig is.

Dit had onze extra aandacht omdat de termijn voor het indienen van zienswijzen uit de gemeenschap inmiddels ruimschoots is verstreken (15 oktober 2017) en raadsleden nog geen gebundelde input van bewoners en betrokkenen hebben ontvangen van het College. In november werd hierom door Van der Veer om gevraagd. Ook vanochtend is nog even een herinnerinkje naar de griffie gezonden. Dat wachten we af.

Ondertussen de brief:

De planning wordt om enkele redenen niet gehaald. Hierbij spelen de provincie en LTO Glaskracht een belangrijke rol aangezien zij nog niet kunnen instemmen met de wijziging van het maatwerkgebied naar transformatiegebied voor de clusters 1 en 2 in de stuurgroep GPA. Over de transformatiegebieden (clusters 3, 6 en 7) is geen discussie.

Ook lopen er diverse gelijktijdige processen in Rijsenhout die om een zorgvuldige onderlinge afstemming en integrale afweging vragen en veel inzet van de ambtelijke organisatie.

Vanwege het bovenstaande verwachten wij de visie niet in het najaar maar in het eerste kwartaal van 2018 te kunnen aanbieden. Dit betekent een vertraging van enkele maanden……

…..Tenslotte zullen wij de dorpsraad en regiegroep Rijsenhout goed informeren over de gewijzigde planning en de voortgang van de Visie Rijsenhout.

Zoals gezegd, we houden het in het snotje mensen.

. Van een van onze correspondentenHLMRVanmiddag kwam een keurige brief van het College dat het proces van besluitvorming over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout nog even aan wat bewerking onderhevig is. Dit had onze extra aandacht omdat de termijn voor het indienen van zienswijzen uit de gemeenschap inmiddels ruimschoots is verstreken (15 oktober 2017)...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)