UPDATE: Inmiddels gerectificeerd door Joop:

In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis vermeld dat Anneke van der Veer zich schuldig heeft gemaakt aan factuurfraude. Dat is incorrect. Daarom is de tekst aangepast.

______________________________

En daar gaan we weer. Trial by media door Joop.nl. Over my dead body!

 

Verzonden: dinsdag 2 januari 2018 14:25
Aan: ‘redactie@joop.nl’
Onderwerp: Formele KLACHT – Onmiddellijke rectificatie geëist
Urgentie: Hoog

Geachte redactie,

Hierbij dien ik een formele klacht in tegen een artikel dat u zojuist over mij geplaatst heeft, waarin mijn goede naam ernstig door u wordt aangetast: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/raadslid-haarlem-veroordeeld-tot-betalen-118-500-euro-grootschalige-fraudezaak
Ik eis onmiddellijk rectificatie.

Uit een onlangs verschenen faillissementsverslag blijkt dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan factuurfraude, waarmee geld werd afgetroggeld van modemerk Benetton.

Feit is dat niet uit het faillissementsverslag te lezen valt dat ik me schuldig heb gemaakt aan factuurfraude.
Wel ben ik betaald met geld afkomstig uit factuurfraude. Zonder dat ik dit wist, overigens!

Ik word zowel persoonlijk, zakelijk als politiek onrechtmatig en onevenredig gedupeerd door deze vorm van publieke verslaglegging en bied u eenmalig de gelegenheid dit ten spoedigste – dat wil zeggen binnen drie werkdagen na heden – op te lossen of, indien u hiertoe niet bereid bent, mij op de hoogte te stellen waarom hier sprake is van een artikel welke recht doet aan feitelijke omstandigheden. In dat geval zal ik mijn klacht verder leiden.

Ik eis:

 • rectificatie van uitlatingen en beweringen waarbij u de eer en goede naam van mijzelf aantast, waaronder die uitlatingen en mededelingen van de strekking zoals door u weergegeven op uw website https://joop.bnnvara.nl;
 • Facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/joop.nl/ en Twitter account @Joop_nl en/of andere blogs, websites, Twitter account(s) en media die (mede) onder het beheer van Joop.nl of de auteur van het artikel staan, heeft geplaatst en/of heeft laten plaatsen, te verwijderen en verwijderd te (doen) houden;
 • Dat u binnen zeven dagen na heden Google en Bing per e-mail/contactformulier én per aangetekende brief aan te schrijven (Google, p/a Google Netherlands BV Claude Debussylaan 34 15e etage, 1082 MD Amsterdam; Bing, p/a Microsoft B.V. Postbus 12377, 1100 AJ, Amsterdam Zuidoost) met het verzoek (de inhoud van) het artikel https://joop.bnnvara.nl/nieuws/raadslid-haarlem-veroordeeld-tot-betalen-118-500-euro-grootschalige-fraudezaak onmiddellijk uit hun cache en/of archief te verwijderen en verwijderd te houden, met gelijktijdige toezending van een duidelijk leesbare kopie van die e-mails en brieven aan mijzelf;
 • Dat u bovenaan op de voorpagina van uw website https://joop.bnnvara.nl , Facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/joop.nl/ en/of andere blogs, websites, en Facebook account die (mede) onder het beheer van Joop.nl of de auteur van het artikel staan een bij opening van die blogs meteen zichtbare rectificatie te (doen) plaatsen, omkaderd en in een gebruikelijk lettertype en- grootte, zonder begeleidende opmerkingen of andere toevoegingen, en deze gedurende 30 dagen aaneengesloten en zichtbaar geplaatst te houden, die luidt:
  “RECTIFICATIE
  Joop.nl heeft onrechtmatige en ongegronde beweringen en uitlatingen gedaan en geplaatst over Anneke van der Veer. Die beweringen en uitlatingen zijn inmiddels verwijderd.”;
 • Dat u binnen twee dagen na heden via uw Twitter account @Joop_nl aan al uw volgers (followers) de volgende rectificatie twittert:
  “RECTIFICATIE: Joop.nl heeft onrechtmatige en ongegronde beweringen en uitlatingen gedaan en geplaatst over @AnnekevdVeer. Die beweringen en uitlatingen zijn inmiddels verwijderd.”.

Ik zie uw reactie graag vandaag tegemoet.
Overigens behoud ik me alle rechten voor.

 

Met vriendelijke groet,
Anneke van der Veer

 

. Lid Van der VeerHLMRUPDATE: Inmiddels gerectificeerd door Joop: In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis vermeld dat Anneke van der Veer zich schuldig heeft gemaakt aan factuurfraude. Dat is incorrect. Daarom is de tekst aangepast. ______________________________ En daar gaan we weer. Trial by media door Joop.nl. Over my dead body!   Verzonden: dinsdag 2 januari...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !