Politiek STERK vindt dat de gemeente de klachten van onze inwoners en dorps- en wijkraden over het groenbeheer serieus moet nemen.

Hoog gras in de bermen, achterstand in onderhoud van plantsoenen, maaiafval dat niet wordt opgeruimd, doornstruiken die worden gesnoeid en niet worden opgeruimd, verloedering, gevaarlijke situaties bij waterkanten, toename van exoten, en verkeersonveiligheid. Bijna wekelijks wordt in het vragenuur door de raadsleden een klacht hierover besproken. En dan wordt het meestal ook wel opgelost, daarover geen klagen.
Maar als er sprake is van zoveel ‘incidenten’ dan is er structureel iets mis.

Enkele jaren geleden is er fors bezuinigd op het maaibeleid en het groenonderhoud. De broekriem moest worden aangehaald, en ook daar moest op bespaard worden. Dat is al gedeeltelijk teruggedraaid: in 2016 kwam €75.000 en in 2017 €150.000 extra geld voor het maaibeleid. Maar nog steeds stellen de raadsleden bijna wekelijks vragen over het maaibeleid en het groenbeheer en zijn ook de dorps- en wijkraden niet tevreden.

Reden voor mij om met mijn collega’s in de Raad te willen praten en de wethouder om een update te vragen. Want misschien moeten we toch meer geld uittrekken voor het groenbeleid, zeker nu we weer wat ruimer in ons financiële jasje zitten. Of moeten we andere prioriteiten stellen met het beschikbare geld. Moeten we wellicht beter communiceren en participeren. Kortom, reden zat voor een debat over groenbeheer.

We vroegen dan ook een sessie aan.

Steun kregen we enkel van CDA, SRH en CDVP.
Kortom, te weinig steun om het groenbeheer te bespreken. Dat vinden de VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP, Forza!, HAP en PvdA namelijk niet nodig. Zij nemen uw klachten niet serieus!

. Lid Van der VeerHLMRPolitiek STERK vindt dat de gemeente de klachten van onze inwoners en dorps- en wijkraden over het groenbeheer serieus moet nemen. Hoog gras in de bermen, achterstand in onderhoud van plantsoenen, maaiafval dat niet wordt opgeruimd, doornstruiken die worden gesnoeid en niet worden opgeruimd, verloedering, gevaarlijke situaties bij waterkanten, toename...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)