Wat wil je zijn als kersverse speler in de lokale politiek? Wie ben je dan en waarvoor sta je? Waarin verschil je van andere, reeds gevestigde partijen? Wat is je bestaansrecht, met andere woorden wat voeg je toe dat er nog niet is?

Samen met een viertal bijna afgestudeerde studenten politicologie en bestuursrecht is gewerkt aan analyse, onderzoek en discussie over bovenstaande vragen. Er kan niet gesteld worden dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat echter het geeft wel een verhelderend beeld over de jongste ‘politieke beweging’ in Haarlemmermeer. Ook is gekeken waaruit STERK is ontstaan, wie bemant de toko en wat zijn persoonlijke drijfveren. Wat moet vervolgens gebeuren om Politiek STERK op de kaart te zetten?

Na de gemeenteraadverkiezingen in november 2018 volgt een publicatie die in ieder geval digitaal beschikbaar komt met de voorlopige werktitel “Politiek STERK, een lokale partij in wording’. Dit ongeacht de uitslag van deze verkiezingen. Pas erna omdat hierin volkomen transparant wordt beschreven wat werd ondernomen en welke keuzen werden gemaakt en u begrijpt dat we niet alvast onze politieke opponenten laten meesnoepen. Eerst de race om de stoeltjes.

Echter, er is niets op tegen een voorschotje te nemen. In vogelvlucht:

Politiek STERK is ontstaan omdat Van der Veer uit Onafhankelijk Liberaal is geknikkerd. Zij doen voorkomen dat afzetten als fractievoorzitter was gelegen in haar persoonlijke omstandigheden (zie aflevering 4 van STERK TV) maar als je de laatste onderlinge communicatie erop naleest, was een inhoudelijke en organisatorische breuk niet te voorkomen.
Onafhankelijk Liberaal was al een afsplitsing van Forza! dus hoe groot kan je de verwarring maken?

Van der Veer was vastbesloten haar taak als volksvertegenwoordiger te blijven uitvoeren. Door recente nieuwe regels mocht zij geen fractie vormen maar werd het voor deze raadsperiode ‘Lid van der Veer’.

Gesprekken met geïnteresseerden kwamen op gang en al snel werd duidelijk waar de nieuwe ‘beweging’ over moest gaan, namelijk:

 • Alles wat je vindt of doet, moet je kunnen uitleggen. Transparant. Herkenbaar. Met bonnetjes. Zonder een enkel onderwerp te mijden, hoe gevoelig ook;
 • Economie en ondernemerschap zijn geen tegenstanders van sociaal beleid. Zij versterken elkaar, maken noodzakelijke uitgaven betaalbaar zodat ook zwakkeren in onze samenleving kunnen (blijven) rekenen op onze steun;
 • Afkeer van oud links-rechts-politiek-denken. STERK werkt samen met iedereen met een goed idee. Sluit dus niemand uit en wil vechten op onderwerpen en niet tegen personen;
 • Over deze onderwerpen doe je je mond pas open als je advies hebt ingewonnen, studie hebt gemaakt, feiten en cijfers kent, wet- en regelgeving begrijpt. Dom geklets om warme lucht te verspreiden is uit den boze;
 • STERK is eerst en vooral oppositie. Controleert kritisch het bestuur dus het College. Stelt vragen, debatteert en zanikt door als er iets niet klopt. Plannen die wél goed zijn, verdienen een compliment dus ook steun aan het College en haar ambtelijk apparaat;
 • Verzamel experts om je heen. Uit wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, zorg, veiligheid en justitie, advocatuur, dus géén raspolitici of lieden die er voor eigen ego zitten;
 • Verzamel burgers om je heen uit Dorps- en wijkraden, verenigingen en andere belangengroepen. Als zij het niet weten wat er werkelijk speelt op lokaal niveau, wie dan wel?;
 • Leer de kneepjes van het politieke handwerk. Leer beter debatteren. Scherper argumenteren. Lever ideeën naast kritiek. En houdt vooral géén politieke scorelijstjes bij. Daar gaat het nu niet om en dat doen andere partijen wel. Als je ergens een verschil kunt maken en je doet het vaak genoeg, val je ook op in positieve zin;
 • Participatie is een verkracht woord in de politiek. Niet zelden een leugen, bedacht door bestuurders. Gekozen volksvertegenwoordigers zitten op hun plek omdat mensen vragen voor hen na te denken en te kiezen. Complexe zaken uit te graven en te doen waarvoor ze zijn aangesteld;
 • Maar inspraak en raadpleging (dus die vorm van participatie) doe je bij iedere gelegenheid omdat burgers niet achterlijk zijn en exact weten wat een oplossing kan zijn. En als iets niet kan, bijvoorbeeld omdat algemeen belang voor individueel belang moet gaan, zeg dat dan gewoon;
 • Tenslotte, denk goed na hoe je van een relatief anonieme beweging een echte, herkenbare partij maakt.

Tsja, daar sta je dan met je goede gedrag. En nu?

De praktijk en enkele overwegingen:

Er zijn onderwerpen die zich botweg niet lenen voor een compromis of kritiekloos meestemgedrag. Neem megalomane plannen van het College over duurzaamheid, windmolens of zonneparken of het pittige debat over een transformatorstation in Rijsenhout.

Er zijn onderwerpen die (intensieve) studie nodig hebben. Waarop expertise moet worden geraadpleegd. Recente voorbeelden zijn de gemeentelijke verplichtingen rond Personen met verward gedrag (OVP), financiële dossiers zoals Jaarstukken 2016 of Voorjaarsbegroting 2017 of de Monitor Sociaal Domein.

In wisselende samenstelling werken soms wel drie tot vier mensen aan het voorbereiden van een raadsessie of het indienen van schriftelijke vragen. Allemaal liefdewerk-oud-papier tot zover.

Dus zullen er onderwerpen zijn die je, in essentie als éénpitter, niet kunt behandelen. Al is het maar omdat je niet in twee sessies tegelijk kunt zijn. Daar zal je boven moeten staan. Maar kies het onderwerp met de meeste impact voor bewoners én de moeilijkste inhoud. Gratis broodjes kroket zijn er ook in Haarlemmermeer genoeg. Hierbij doel ik op een debat waarvan de uitkomst allang vaststaat omdat de coalitiefracties het er al in hebben gefietst. Dus accepteer dat voor nu.

Vergeef dus snel maar vergeet nooit!

Over dit onderwerp las ik een interessante column van Stevo Akkerman in Trouw hedenochtend met de titel ‘wil een beweging iets bereiken, dan moet ze toch weer partij worden’.

https://www.trouw.nl/opinie/wil-een-beweging-iets-bereiken-dan-moet-ze-toch-weer-partij-worden~ac1ade97/

Afbeelding: Loesje

. politiekSTERKover STERKWat wil je zijn als kersverse speler in de lokale politiek? Wie ben je dan en waarvoor sta je? Waarin verschil je van andere, reeds gevestigde partijen? Wat is je bestaansrecht, met andere woorden wat voeg je toe dat er nog niet is? Samen met een viertal bijna afgestudeerde studenten...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)