Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: “wat motiveert je om zo druk te zijn met je raadswerk?”

Om vervolgens van wal te steken over het belang van toegewijde volksvertegenwoordiging. Omdat kiezers het belangrijk vinden dat je hun belangen behartigt. Dat je zonder terughoudendheid vorm en inhoud geeft aan de principes van het duale systeem zodat het lokale bestuur doordrongen is van het feit dat er over hun schouder wordt meegekeken. Dat je in het debat en middels moties, amendementen en schriftelijke vragen kritische onderwerpen voor het voetlicht kunt brengen. Dus samen met je collega’s in de raad kunt waken over besluiten en voornemens van het college.

Zo kan ik nog wel een tijdje doordraven… totdat je een zelfgemaakt filmpje krijgt van je vadertje. Een bijzondere hobby van een 82-jarige man die met veel plezier opnames maakt in zijn directe omgeving, deze bewerkt op zijn uitgebreide computer met speciale software, om ze vervolgens aan iedereen te laten zien die het leuk vindt. Met vele welgemeende complimenten tot gevolg.

Dan weet je plots weer waarom je zo druk bent met politiek werk.

Werk dat zo belangrijk is voor mensen als mijn vader. En zovele anderen. Een man die zijn leven lang hard heeft gewerkt. Nooit de kantjes eraf heeft gelopen. Een man die met trots de titel ‘arbeider’ droeg. Altijd goed heeft gezorgd voor zijn vrouw en dochter. Zich bewust is van zijn vorderende leeftijd en gebreken die dat met zich meebrengt. Geniet van zijn huisje, zijn hobby’s en een handjevol goede vrienden. Ook mensen die, ieder op hun eigen manier, het beste maken van hun oudedag.

Dan weet je weer dat politiek werk bedoeld is om pal te staan voor mensen in onze samenleving die hebben bijgedragen aan onze welvaart en welzijn. Onze ouderen dus.

Voor jonge mensen die nog gáán bijdragen en waarvoor een goede opvoeding en scholing zo bepalend is. Voor alle werkenden die het mogelijk maken dat we leven in een land met goede voorzieningen. Voor alle ondernemers die, voor eigen rekening en risico, werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de economische ontwikkeling van onze samenleving. Voor mensen die niet kunnen deelnemen zoals ze dat graag zouden willen. Die werkloos zijn geraakt, ziek of gehandicapt. Die in deze harde en complexe wereld buiten de boot dreigen te vallen. Of dat al zijn.

Dat je in de politiek dus goed moet opletten dat grootse plannen en de race naar meer macht en geld niet ten koste gaan van hele groepen in onze samenleving. Zodat rechtvaardigheid één van de grondbeginselen blijft waarom je politiek bedrijft. Je hierbinnen keuzes moet maken waarmee niet iedereen kan instemmen. Omdat je geacht wordt overzicht te hebben op alle belangen en hieruit je standpunt durft in te nemen.
Daarmee maak je niet alleen medestanders. In tegendeel. Om welke motieven dan ook. Zolang je maar niet vergeet dat je als politicus een dienaar bent. Je een zetel mag bezetten omdat kiezers je dit toestaan. Dat is geen socialistische prietpraat of emotioneel geleuter. Dat is de oorsprong van het politieke ambt. Een hondenbaan soms, maar met minstens zoveel lichtpunten.

Dank je wel, pa.

 

. politiekSTERKover STERKRegelmatig wordt mij de vraag gesteld: 'wat motiveert je om zo druk te zijn met je raadswerk?' Om vervolgens van wal te steken over het belang van toegewijde volksvertegenwoordiging. Omdat kiezers het belangrijk vinden dat je hun belangen behartigt. Dat je zonder terughoudendheid vorm en inhoud geeft aan de principes...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)