30 miljoen minder uitgeven aan het nieuwe Raadhuis? Dat juichen wij van harte toe. Kunnen we prima gebruiken voor onze inwoners en ondernemers.

Wel willen we dat het College de Raadsleden echt op tijd informeert mochten er zich onverhoopt kredietoverschrijdingen voordoen. Niet dat we enkel nog maar bij het kruisje mogen tekenen omdat er geld bij moet. Nee, we willen aan het roer blijven.

Hier onder bijdrage aan het raadsdebat van 21 september 2017:

___________________

Voorzitter, laat ik van start gaan om met dit raadsvoorstel het frame ‘POLDERPALEIS’ naar de prullenbak te verwijzen.

Want het College heeft, in haar onmetelijke wijsheid, besloten op safe te gaan door te kiezen voor de goedkope versie van de Pleinvariant.  Het wordt geen ‘polderpaleis’ maar een realistische invulling van een noodzakelijke renovatie en uitbreiding.

Met het besluit voor deze sobere en doelmatige variant wordt € 30 miljoen minder belastinggeld uitgegeven! Goed voor andere noden van onze inwoners. Dus College: Chapeau!

Het Huis van Haarlemmermeer moet een voorbeeld zijn van duurzaamheid en duurzame renovatie. Dat onderschrijven we van harte. In de hoop dat wordt gekeken naar aanbieders die tred kunnen houden met de jongste ontwikkelingen op het terrein van geothermie, warmtepomptechniek, zonnepanelen en zonnecollectoren en van recirculatiesystemen. Een uitmuntende kans om als voorbeeld te dienen voor de vele bouwactiviteiten die in onze polder gaan plaatsvinden.

In het kader van ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar gewenst’ als serviceverlening aan de burger en het ‘nieuwe werken’ voor onze ambtenaren, wil ik nogmaals aandacht vragen voor de ICT. Het College wenst externe diensten te betrekken en servers ‘buiten de deur’ te plaatsen. Dus relatief weinig hardware in eigen beheer. Echter informatieveiligheid is van zeer groot belang. Mijn grote zorg hierover zie ik graag weggenomen door de portefeuillehouder.

Tenslotte voorzitter, er is hier in de Polder wel eens wat mis gegaan bij grote projecten. Onze belangrijkste vraag is dan ook: wanneer wordt mogelijke kostenoverschrijding ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad?

. Lid Van der VeerSTERK in de Raad30 miljoen minder uitgeven aan het nieuwe Raadhuis? Dat juichen wij van harte toe. Kunnen we prima gebruiken voor onze inwoners en ondernemers. Wel willen we dat het College de Raadsleden echt op tijd informeert mochten er zich onverhoopt kredietoverschrijdingen voordoen. Niet dat we enkel nog maar bij het kruisje mogen...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)