“Oude Meerders weten het niet meer” kopte het Haarlems Dagblad vandaag. Wat blijkt? Er is veel parkeeroverlast door bedrijfsbusjes en andere auto’s aan de Oude Meerweg in Aalsmeerderbrug. Tot nu toe zonder dat daar effectief tegen wordt opgetreden. De Dorpsraad O.R.A. weet niet meer wat te doen.

En dat is dus een signaal richting volksvertegenwoordigers om actief te worden. Hieronder onze schriftelijke vragen aan het college:

 

Schriftelijke Vragen

Datum:                10 januari 2018
Onderwerp:      Oude Meerweg

 

Geacht College,

In november 2017 bereikten ons de eerste berichten dat er sprake is van ongewenst parkeren door tientallen bedrijfsbusjes en andere auto’s aan de Oude Meerweg in Aalsmeerderbrug. Dit veroorzaakt onveilige situaties ter plekke.

Voor zover ons bekend heeft u al enige pogingen ondernomen om deze overlast te beperken. Allereerst het plaatsen van plastic pionnen met linten, maar die waaiden al snel weg. Daarna zijn andere paaltjes geplaatst, maar dat heeft de parkeeroverlast niet beperkt.

Omdat er geen parkeerverbod is, kan de politie niet handhaven.

Graag vernemen wij van u wat u nu effectief gaat ondernemen tegen de parkeeroverlast langs de Oude Meerweg.

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer – Lid van der Veer

. Lid Van der VeerSTERK in de Raad'Oude Meerders weten het niet meer' kopte het Haarlems Dagblad vandaag. Wat blijkt? Er is veel parkeeroverlast door bedrijfsbusjes en andere auto's aan de Oude Meerweg in Aalsmeerderbrug. Tot nu toe zonder dat daar effectief tegen wordt opgetreden. De Dorpsraad O.R.A. weet niet meer wat te doen. En dat is...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !