Reeds enkele malen vroegen wij aan het College aandacht voor dit thema. In de eerste plaats voor de personen zelf. Omdat zij, ondanks overlastgevend gedrag, als patiënten moeten worden gezien en behandeld en niet als verdachten. Is er sprake van een ernstig strafbaar feit treden natuurlijk de normen volgens het Strafrecht in werking.

Op de tweede plaats het nog steeds toenemende beslag dat wordt gelegd op de politie. Behalve dat zij er eigenlijk niet voor zijn toegerust, neemt het veel tijd om meldingen over verwarde personen op te volgen. Per 1 januari 2018 stopt de politie met het vervoer van deze mensen.

Ook per 2018 moet iedere gemeente uitgerold beleid hebben, vastgesteld toen deze vorm van GGZ-hulp binnen de verantwoordelijkheid van de gemeenten viel. Maar de voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes is niet optimistisch. Een bureaucratische mallemolen en ontoereikende hulpalternatieven met ingewikkelde financieringsstromen.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/te-weinig-beveiligde-plekken-voor-potentieel-gevaarlijke-personen-met-zware-psychische-problemen~a4520257/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/05/rapport-zorg-verwarde-personen-deugt-niet-13344281-a1576052

. Lid Van der VeerHLMRReeds enkele malen vroegen wij aan het College aandacht voor dit thema. In de eerste plaats voor de personen zelf. Omdat zij, ondanks overlastgevend gedrag, als patiënten moeten worden gezien en behandeld en niet als verdachten. Is er sprake van een ernstig strafbaar feit treden natuurlijk de normen volgens...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)