In 2018 wordt €777.500 uitgetrokken voor het beheer van sportvelden. Hieronder zijn een groot aantal kunstgrasvelden.

In verband met milieurisico’s hebben wij het college de volgende schriftelijke vragen gesteld. Zie ook: Kunstgras vervangen? Even pas op de plaats…

___________________

Lid Van der Veer             

Datum:              18 november 2017
Onderwerp:      Milieurisico’s kunstgrasvelden

Geacht College,

Uit onderzoek blijkt dat grond rondom kunstgrasvelden op sommige plekken sterk vervuild is met zware metalen zoals zink en kobalt. Zelfs zo sterk dat de bodem direct gesaneerd zou moeten worden. De kosten voor het saneren van de vervuilde grond kunnen oplopen tot honderdduizend euro per veld. Gemeenten komen zo voor onverwachte kosten te staan.

Ook op veel plekken onder kunstgrasmatten is sprake van bodemverontreiniging. In meerdere van de onderzochte gevallen gaat het om ‘ernstige verontreiniging’. In verschillende rapporten wordt gesteld: ‘De concentratiegrens, waarboven potentiële ernstige risico’s voor het ecosysteem of de mens kunnen optreden, wordt overschreden.’

Het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan onderzoek doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. ‘Wij stellen een onderzoeksstrategie voor met bodem- en watermonsters rondom sportvelden’, aldus het RIVM, in een reactie op bevindingen van ZEMBLA. 

Zie ook: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-onthult-rivm-wil-onderzoek-naar-milieurisicos-kunstgrasvelden

  1. Wordt er ook onderzoek gedaan naar bodemvervuiling rondom kunstgrasvelden en onder kunstgrasmatten in Haarlemmermeer?
  2. Welke actie gaat u nemen?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de voorgestelde investeringen in / vervanging van kunstgrasvelden in Haarlemmermeer (VOR) met deze wetenschap?

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer – Lid van der Veer

 

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadIn 2018 wordt €777.500 uitgetrokken voor het beheer van sportvelden. Hieronder zijn een groot aantal kunstgrasvelden. In verband met milieurisico's hebben wij het college de volgende schriftelijke vragen gesteld. Zie ook: Kunstgras vervangen? Even pas op de plaats… ___________________ Lid Van der Veer              Datum:              18 november 2017 Onderwerp:      Milieurisico’s...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)