In 2017 vonden 15 alleenstaande moeders met kinderen zonder huis onderdak in de Mid-Stay woningen aan de Fanny Blankers-Koenlaan. Zij kregen een huurcontract voor 2 jaar. Wij vernemen dat ze het daar prima hebben. Fijn! Leuke vrouwen, vol hoop en goede moed om een mooie toekomst op te bouwen met hun kleintjes. Gastvrij, gezellig en elkaar steunend.
Maar wel met grote zorgen. Want, de wachtlijsten voor een reguliere huurwoning bedragen soms wel acht jaar. En zij worden geacht om zelf woonruimte te vinden binnen 2 jaar.

Dat bracht ons tot de volgende vragen aan het College. Forza! dient de vragen mede in:

Geacht College,

Inmiddels hebben 15 alleenstaande moeders met kinderen onderdak gevonden in de Mid-Stay woningen aan de Fanny Blankers-Koenlaan. Wij vernemen dat ze het daar prima hebben. Fijn!

Deze bewoners van de Mid-Stay woningen worden als ‘zelfredzaam’ beschouwd. Dat houdt in dat zij zelf achter uiteenlopende zaken aan moeten zoals huur-/zorgtoeslag, Stichting Leergeld, woonruimte. Uit gesprekken met de inwoners blijkt dat zij hier hulp bij nodig hebben omdat er bij (te) veel uiteenlopende instanties moet worden aangeklopt, zij soms geen weet hebben van bestaande voorzieningen en zij door de bomen vaak het bos niet meer zien.

  1. Ook in algemene zin – dus niet beperkt tot bovengenoemde groep inwoners – de vraag of er een centrale regisseur bestaat of dat deze functie gecreëerd kan worden, die op het totaal van diverse disciplines maatwerk kan leveren op basis van de behoefte van bewoners én op basis van beschikbare voorzieningen.

Wachtlijsten voor het in aanmerking komen voor een reguliere woning bedragen soms wel acht jaar.

  1. Hoeveel inwoners van de Mid-Stay woningen hebben inmiddels op eigen kracht andere huisvesting gevonden?

Wij hebben begrepen dat er (nog) geen beleid bestaat hoe om te gaan met inwoners van de Mid-Stay woningen die geen andere huisvesting vinden binnen de twee jaar dat zij in de Mid-Stay woningen mogen verblijven. Er zijn gewoonweg te weinig beschikbare en betaalbare huurwoningen. Dit veroorzaakt grote onrust onder de huidige bewoners van de Mid-Stay woningen.

  1. Wat gebeurt er met de bewoners van de Mid-Stay woningen indien zij geen andere woning kunnen vinden na afloop van het tweejarig huurcontract?
  2. Bent u het met ons eens dat hier beleid voor ontwikkeld moet worden? En welke mogelijkheden ziet u om hier beleid voor te ontwikkelen? Bijvoorbeeld het afgeven urgentie-verklaringen?

Hartelijke groet,

Anneke van der Veer – Lid van der Veer
Michel van Dijk – Forza!

. Lid Van der VeerSTERK in de RaadIn 2017 vonden 15 alleenstaande moeders met kinderen zonder huis onderdak in de Mid-Stay woningen aan de Fanny Blankers-Koenlaan. Zij kregen een huurcontract voor 2 jaar. Wij vernemen dat ze het daar prima hebben. Fijn! Leuke vrouwen, vol hoop en goede moed om een mooie toekomst op te bouwen met...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - TIJD VOOR VERANDERING !