Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat is wat de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer rapporteert.

De oorzaken zijn divers, toch is er een duidelijke rode draad in te trekken.

In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede, dat is één op de negen. En dit aantal neemt, ondanks gericht beleid van de overheid, niet af. Volgens een dinsdag verschenen rapport van de Kinderombudsman richten Rijk en gemeenten hun pijlen verkeerd: namelijk op de verbetering van het leven van kinderen buitenshuis in plaats van thuis. En juist dáár valt de meeste winst te behalen, aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Financiële problemen thuis. Met als gevolg stress en slechte voeding. Sociale uitsluiting door niet te kunnen deelnemen aan schooluitjes of het organiseren van een leuke verjaardag met vriendjes. Vaak minder leuke kleding want de topmerken zijn niet te betalen. En dan hoor je er soms niet bij want kinderen kunnen snoeihard zijn naar elkaar. Achterblijvende schoolresultaten. Een somber toekomstperspectief, want dat is immers wat je krijgt ingeprent door ouders of opvoeders die permanente strijd moeten leveren om het hoofd boven water te houden. Dus tegelijkertijd de impliciete boodschap dat je toch geen meester bent over je eigen toekomst. Gedragsproblemen en hierdoor stapeling van problemen thuis en op school. Gespannen relatie bij de ouders omdat geldproblemen een goede garantie zijn op relatiestress.

Kortom, een harde opvoeding zoals Kalverboer dit typeert, waardoor de persoonlijkheidsstructuur van deze jonge mensen vaker trekken ontwikkelen van agressief of antisociaal gedrag met navenante uitwerking voor de maatschappelijke kansen van deze kinderen met armoede gerelateerde problematiek.

Kalverboer erkent dat het bieden van maatwerk voor gemeenten niet gemakkelijk zal zijn. Er moet persoonlijk contact worden gelegd, het is kostbaarder en vraagt om specifieke vaardigheden van ambtenaren. Gevraagd of er daarom meer geld bij moet, stelt ze dat de financiering vooral anders moet worden verdeeld.

Arme gezinnen moeten volgens Kalverboer een vast contactpersoon krijgen bij de gemeente, die een langetermijnplanning opstelt met de familie. „Binnen gemeenten bestaat nu nog een enorme verkokering”, aldus Kalverboer. „Voor bijvoorbeeld school, schuldsanering en extra toelagen moeten mensen telkens naar een andere persoon. Dat moet veel meer uit één hand komen.”

Grote vraagstukken voor gemeenten in het Sociaal Domein. Waarbij moet worden vastgesteld dat taakverzwaringen waarvoor de gemeenten zijn gesteld door decentralisatiemaatregelen van de landelijke overheid. Dus bijzondere attentie is nodig voor deze problematiek. Meer dan een tiende van onze kinderen start met een achterstand die nauwelijks nog valt recht te trekken wanneer zij ook nog eens drop-out worden en op volwassen leeftijd achter in de rij aan moeten sluiten voor werk, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling.

Een urgente taak voor onze lokale volksvertegenwoordigers. Die op zoek moeten gaan naar praktische oplossingen om deze kinderen in beeld te krijgen en hiervoor ondersteunende maatregelen te treffen. Het investeren in de toekomst van onze jeugd, dus van ons land.

Foto BART MAAT/ANP

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalEen op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat is wat de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer rapporteert. De oorzaken zijn divers, toch is er een duidelijke rode draad in te trekken. In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede, dat is één op de negen. En dit aantal neemt, ondanks gericht...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)