– Zie ook onze UPDATE 13:00 uur onder dit artikel –

Mariëtte Sedee, collega raadslid van het CDA heeft een interessant feit opgedoken. Het betreft een overeenkomst tussen SGN (Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland) en de gemeente. Hieruit blijkt onder andere dat Schenkeveld zijn rechten op energielevering zorgvuldig heeft laten vastleggen. Informatie die normaliter de raad niet bereikt.

Dit gegeven sluit naadloos aan op wat wordt bedoeld in het artikel van onze correspondent over Raadsleden 2.0.  Als volksvertegenwoordiger moet je onderhand desk researcher, technisch vakspecialist, (fiscaal) jurist en accountant zijn om ontwikkelingen in de gemeente op haar merites te kunnen beoordelen. Daarnaast strak op de bal spelen om niet te worden verrast door de gevolgen van bestuurlijke besluiten, contracten, garantiestellingen of wat al niet meer in de lades ligt van College en ambtelijk apparaat.

Hoe de ontwikkeling met tomatenkweker Schenkeveld tot stand is gekomen, is al voldoende beschreven. Daar weten de inwoners van Rijsenhout alles van!
Ook dat de glastuinbouw in dit gebied ten dode leek opgeschreven. Met name het feit dat de verouderde kassencomplexen niet meer levensvatbaar kunnen worden gemaakt, is evenzeer bekend. Dat Schenkeveld, middels het bouwen van een ultramodern groot kassencomplex, toch brood ziet in deze fikse investering is lovenswaardig.

Maar als we niet opletten met z’n allen wordt het verhaal rond Schenkelveld er een van Murphy’s Law. Er zit namelijk nog een addertje onder het gras.
Tomatenkwekerij Schenkeveld heeft een forse claim achter de hand indien niet tijdig en in voldoende mate kan worden voldaan aan de contractueel vastlegde levering van gas en elektriciteit. Deze claim is ten principale gericht aan SGN echter de gemeente Haarlemmermeer staat voor vele miljoenen garant voor ditzelfde SGN.

In eerdere vragen van Van der Veer (2015, toen nog OL) over het totaal aan garantstellingen welke de gemeente is aangegaan en met welk doel, staat in het collegeantwoord ook de garantstelling aan SGN genoemd, namelijk met een totaal van € 20 miljoen. Hiervan was ultimo 2014 de helft aangesproken. Op haar vraag over de risicoanalyse voor de gemeente werd het grootste risico rond deze garantie “marktrisico” genoemd. Nu blijkt dat er een groot risico drukt op tijdige en voldoende levering van energie (gas en elektriciteit) hetgeen weer samenhangt met het te realiseren transformatorstation.
Citaat uit het antwoord van college aan de raad:

“leder kwartaal overlegt SGN een overzicht van de opgenomen gelden en lx per jaar de herziene grondexploitaties. Indien de vooruitzichten significant verslechteren zal uw raad hiervan op de hoogte gebracht worden.”

Exact dit is wat ik bedoel.
Hoe, anders dan door alert speurwerk van collega Sedee, hadden wij nu op de hoogte kunnen zijn van dit mogelijke risico? Waar is de actieve informatieplicht van het College? Hoe houdt de raad zicht op financiële consequenties voor de gemeente dus haar inwoners?

Is dit een gevalletje ‘dikke pech’ of is er connectie met een mogelijke regeling met TenneT over de locatie van het trafostation, zoals Sedee terecht vraagt?

Hoe dan ook, Lid Van der Veer gaat NIET instemmen met het bouwen van een trafostation in Rijsenhout.

 

UPDATE 13:00 uur
Interessante vraag op Facebook:
Waarom stem je niet in met locatie trafohuis als dit de inwoners van de gemeente miljoenen kan schelen?

Ons antwoord:
Even van grof naar fijn: de landelijke overheid heeft aanwijzingen gegeven tot uitbreiding en kwaliteitsverhoging van ons energienet.
Eén van de aanwijzingen betreft deze regio. TenneT / Liander hebben hiertoe plannen ontwikkeld voor netuitbreiding in de A4 zone: https://www.tennet.eu/…/onshore…/netuitbreiding-a4-zone/
Hieruit is de voorkeurslocatie 2a ontstaan echter zij zijn bereid over een andere locatie te overleggen.

Een transformatorstation in Rijsenhout zou werkelijk een grof schandaal zijn. Leefbaarheid voor de inwoners is hier in het geding. Ook nog een locatie direct naast de voor Rijsenhout zo belangrijke voetbalvereniging. Heeft dit dorp onderhand niet voldoende voor de kiezen gehad? Daarnaast ongewenst door het Rijk en door Schiphol.

Het dossier Schenkeveld is een compleet ander verhaal. De gemeente staat garant voor SGN. SGN moet tijdig accommoderen anders komt Schenkeveld stroom en gas te kort. Zelfs de aansluiting hiertoe van de huidige 11 hectare kassen loopt al vertraging op echter voor verdere uitbreiding wordt het wel heel erg penibel.

Dus als TenneT/Liander snel afkomen met de aanvraag voor een trafostation naast het geplande datacentra in Hoofddorp (Schiphol Trade Park, locatie 1) kunnen behalve een procedure RvS door Rijsenhouters hoge claims van Schenkeveld worden voorkomen. Als we al niet te laat zijn door dit mogelijk eigenmachtig optreden van het college. Ik ben dus uiterst benieuwd naar de reactie van het college.

Toch gaat het hier oorspronkelijk niet over. Waarover wel?
Waarom is de raad niet geïnformeerd over een mogelijk risico van het niet kunnen leveren van energie en daarmee samenhangend een hoge claim? Dat is wel door het college beloofd in antwoord op mijn schriftelijke vragen (2015).
Het gaat toch niet zo zijn dat er mogelijk achter de schermen afspraken zijn gemaakt die met elkaar samenhangen (locatie / energielevering) zonder dat de raad daarvan op de hoogte is?

Dus een NEE blijft een NEE! Het argument dan maar ja te zeggen om een claim te ontlopen is een drogreden. Er zijn immers voor de hand liggende oplossingen.

. Lid Van der VeerHLMR- Zie ook onze UPDATE 13:00 uur onder dit artikel - Mariëtte Sedee, collega raadslid van het CDA heeft een interessant feit opgedoken. Het betreft een overeenkomst tussen SGN (Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland) en de gemeente. Hieruit blijkt onder andere dat Schenkeveld zijn rechten op energielevering zorgvuldig heeft laten vastleggen. Informatie...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)