Intimidatie van lokale politici wordt zelden bestraft. Hierbij gaat het niet alleen om Burgemeesters en Wethouders, ook Raadsleden zijn doelwit van lieden die menen hun agressie te moeten botvieren. Ongestraft, of je moet eerst procederen tegen het OM middels een Artikel 12 procedure om bedoelde uitvreters alsnog voor het hekje te krijgen. Zie ook het artikel in de Telegraaf  van vanochtend.

De Wethoudersvereniging wil dat er snelrecht wordt ingevoerd voor bedreigingszaken.

Maar ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is bezorgd. Want maar liefst 540 raadsleden hebben te maken met bedreiging en intimidatie. Dat is 6% van de in totaal 9.000 raadsleden die Nederland telt. Verder wordt 16% geconfronteerd met verbale agressie.

Bij bedreiging adviseert de Raadsledenvereniging het volgende:

  1. Informeren van de burgemeester; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;
  2. Altijd aangifte te doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;
  3. Afspraken maken over woordvoering media;
  4. Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
  5. In geval van (be)dreiging gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder.

 

Solidariteit, ook in de gemeenteraad, is hard nodig om dit probleem bespreekbaar te maken en aan te pakken. Transparantie! Zodat duidelijk wordt hoe vaak dit probleem zich in de gemeente voordoet. Zodat alle politieke ambtsdragers weten waarom een lid van College of Raad wordt geïntimideerd of bedreigd. Of dit onacceptabel gedrag is gerelateerd aan een besluit, standpunt, stellingname of politieke voorkeur. Of dat deze intimidatie of bedreiging is gericht op de persoon vanuit private motieven. Zodat je in gezamenlijkheid het signaal kunt afgeven dat bedreiging niet wordt geaccepteerd en brede morele en praktische steun kan worden gegeven vanuit het College en de Raad.

Wegkijken en je hoofd intrekken is laf en getuigt van een dubbele moraal.

. Van een van onze correspondentenSTERK verhaalIntimidatie van lokale politici wordt zelden bestraft. Hierbij gaat het niet alleen om Burgemeesters en Wethouders, ook Raadsleden zijn doelwit van lieden die menen hun agressie te moeten botvieren. Ongestraft, of je moet eerst procederen tegen het OM middels een Artikel 12 procedure om bedoelde uitvreters alsnog voor het...Politieke Partij voor Constructieve Onvrede zonder Taboes - FORTIS ET LIBOR (sterk en vrij)